Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Flexel 24 mån.

Välj Flexel, när du vill ha ett 24 mån. tidsbundet elavtal med trygghet av ett fast elpris och flexibilitet av ett börselavtal. Det tidsbundna elavtalet kan inte sägas upp under pågående bindningstid.
Elpris 8,30 c/kWh
Förbrukningseffekt +/- c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån.

Tidsbundet Flexel-avtal 24 mån.

Detta Flexel-avtal gäller i två år och är prissatt med ett fast baspris per kilowattimme. Baspriset kan öka eller minska med förbrukningseffekten, beroende på din egen energiförbrukning. Välj Flexel, när du vill ha tryggheten i ett tidsbundet avtal och samtidigt smidigheten av börselens förbrukningseffekt.

Teckna elavtal

Flexel består av tre delar

  • fast elpris (c/kWh)
  • grundavgift (€/mån.)
  • förbrukningseffekt (+/- 0–ca 5 c/kWh)

Ett fast elpris är det pris du betalar när din elförbrukning är jämn dygnet runt, och det inte blir skillnad mot dagens genomsnittliga pris. Det fasta elpriset kan öka eller minska enligt förbrukningseffekten. Grundavgiften är oförändrad. Elavtalet kan tecknas högst 90 dagar innan det börjar.

Förbrukningseffekt och tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal betyder precis som namnet antyder – det gäller  för en visst tid; i detta elavtal för två år. I ett normalt tidsbundet elavtal har du ett orörligt och genuint fast elpris, men i Flexel ökar eller minskar förbrukningseffekten på ditt fasta elpris (baspris).

Läs mer om Flexel

Förbrukningseffekt (användarprofil)

Normalt ligger förbrukningseffekten mellan +/- 0–5 cent/kWh. Observera att din förbrukningseffekt varierar från månad till månad och är därför inte fastslagen. En månad kan det bli -4 cent/kWh och nästa, om du har använt el annorlunda jämfört med föregående månad, kan det bli +3 cent/kWh.

Förbrukningseffekten är vanligtvis högre under vintermånaderna och lägre på sommaren. Förbrukningseffekten bestäms alltid i efterhand i faktureringsfasen utifrån elförbrukningen per timme och timpriserna på elbörsen. Läs mer om hur förbrukningseffekten beräknas.

Läs mer hur förbrukningseffekten räknas

Tänk på hur du förbrukar, så är det lättare att spara energi

Som vår kund kan du enkelt logga in till dina sidor i vår kundportal, där du kommer åt att se din energiförbrukning ner till timnivå. Med hjälp av tjänsten är det enkelt att kolla när du förbrukar mycket och därmed själv justera dina förbrukningstoppar.

LOGGA IN TILL DIN EGNA SIDOR

När är det lönt att teckna Flexel?

  • Om du förbrukar mer el på natten för att t.ex. ladda bilen eller värma huset
  • Du vill inte har prisrisken som kommer med ett börselavtal
  • Du är redo att binda dig till ett tidsbundet elavtal

Teckna elavtal

arc

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search