Skip to content
14.06.2024

Kervo Energis solkraftverk i Nickby framskrider

Kervo Energis planer på att bygga ett nytt solkraftverk i Sibbo fortskrider. Kraftverket, vid namn Nickby Solkraftverk, kommer att ligga längs Oljevägen i Rux.

havainnekuva nikkilän aurinkovoimalasta

Kraftverket, som ska placeras på tomten som ägs av Kervo Energi, kommer att bestå av 1 700–1 900 individuella solpaneler. Dess nominella effektkapacitet kommer att vara cirka 1 MWp. När kraftverket är färdigt, kommer det att utgöra ett betydande tillskott till produktionen av förnybar energi i Sibbo.

Projektet har främjats i samarbete med Sibbo kommun och Östra Nylands regionala ansvarsmuseum. Kraftverket beviljades ett planeringsbehovsbeslut i mars och projektets investeringsplan har nu uppdaterats. En entreprenör väljs som bäst till kraftverket och när valet av entreprenör är bekräftat, går projektet vidare med att ansöka om bygglov. Målet är att byggarbetena i området ska inledas i slutet av året och det färdiga solkraftverket tas i bruk på våren eller försommaren 2025.

Mer information om projektet:
Heikki Hapuli, chef för produktionsverksamheten, Kervo Energi
050 559 2261, heikki.hapuli@keoy.fi

Stäng
Search