Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Grundel normal

Välj Grundel när du vill ha ett stabilt elpris och elproduktionssättet inte är viktigt för dig. När du väljer ett tidsbundet elavtal 12 mån. får du el till ett tryggt fast elpris/kWh för ett år, men märk att du inte kan säga upp avtalet under pågående avtalstid.
Energiavgift 11,50 c/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

Tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal betyder precis vad namnet antyder – det är bundet till en viss tid. Fördelen med detta elavtal är,  trots den fasta bindningstiden, att du också samtidigt har ett fast elpris.

Ett fast elpris innebär att du betalar månatligen samma elpris per kilowattimme, medan ett börsavtal ger dig ett varierande elpris varje månad. Slutsumman på din elräkning är enbart beroende av din egen förbrukning, inte av elpriset.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search