Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Grundel normal

Välj Grundel när du vill ha ett stabilt elpris och elproduktionssättet inte är viktigt för dig. När du väljer ett tidsbundet elavtal får du el till ett tryggt fast elpris/kWh, men märk att du inte kan säga upp avtalet under pågående avtalstid. Moms 24 %: grundavgift 3,50 €/mån., elpris 15,22 c/kWh från 1.5.2023
Energiavgift 13,50 c/kWh
Grundavgift 3,10 €/mån.

Tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal betyder precis vad namnet antyder – det är bundet till en viss tid. Fördelen med detta elavtal är,  trots den fasta bindningstiden, att du också samtidigt har ett fast elpris.

Ett fast elpris innebär att du betalar månatligen samma elpris per kilowattimme, medan ett börsavtal ger dig ett varierande elpris varje månad. Slutsumman på din elräkning är enbart beroende av din egen förbrukning, inte av elpriset.

MOMS 10 % fram till sista april

För tillfället är mervärdesskatten sänkt till 10 %, som en åtgärd för att lätta dina elkostnader under energikrisen.

Från 1.5.2023 återgår skattesatsen till 24 % och ditt elpris normaliseras.

Elens ursprung

Vid produktionen av den el vi sålde 2021 har det använts 10,7 % förnybara energikällor (vatten-, vind- och biokraft), 39,9 % fossila energikällor och 49,9 % kärnkraft.   

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 176,6 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 1,2 mg/kWh. 

Stäng
Search