Skip to content
29.05.2023

Elpriset för Kvartalsel från 1.7.2023

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december. Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas på nätsidan keravanenergia.fi/kvartalsel

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

Elpriset för Kvartalsel från 1.7.2023:

Märk! Fram till 30.4 är momsen på el tillfälligt sänkt till 10 %.

Elavtal Energiavgift c/kWh Grundavgift €/mån.
Kvartalsel, normal 13,50 3,00
Kvartalsel, tid dag 14,85 / natt 11,21 3,00
Kvartalsel, säsong Vintervardag 13,50 / Övrig tid 13,50 3,00
Tillägg för bioel 1,00
Tillägg för vindkraftsel 1,00

Varför är elpriset för Kvartalsel högre än elpriset på elbörsen Nord Pool?

Elpriset på Kvartalsel bestäms på elderivatbörsen Nasdaq, som är en annan elbörs än nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool köps följande dags el på timbasis. I Nord Pool-prissatta elavtal vet kunden endast en dag i förväg vad hans el kommer att kosta. På derivatbörsen däremot handlas el, som kan köpas nu, men som produceras och förbrukas i framtiden. Med hjälp av derivatbörsen kan vi fixera elpriset för vissa perioder i taget och sälja el till våra kunder till ett stabilt pris. Med hjälp av derivatbörsen låser vi Kvartalsel-priset i tre månader framåt. Med andra ord köper vi alltid våra Kvartalsel-kunders el tre månader i förväg. Ibland är medelpriset på el på elbörsen Nord Pool billigare än i Kvartalsel. Ibland är det också dyrare. Det är upp till dig som kund att välja vilket elavtal du vill ha.

 

Stäng
Search