Skip to content
14.02.2023

Lägre elpris på Kvartalsel från 1.4.2023

Kvartalsel-avtalets elpris, som träder i kraft den första april, blir möjligen upp till 70 % billigare än priset i början av året.

Läget på elmarknaden har lugnat sig, vilket återspeglas i elpriset

Under de senaste veckorna har det skrivit mycket i nyheterna om rejäla prissänkningar från många elbolag och vi på Keravan Energia har följt situationen noga. Energikrisen som rådde i Europa har avtagit lite under början av året och den akuta energibristen har lättat. Detta ger lättnad för de skyhöga priserna även här i Kervo och Sibbo.

Lägre elpris på Kvartalsel från 1.4.2023

Från den 1 april 2023 kommer priset på en el att vara minst 50 %, möjligen till och med 70 % billigare än det rådande januari–marspriset. Det nya elpriset tillkännages den sista februari, 28 februari 2023.

Priset på det fortlöpande Kvartalsel-avtalet uppdateras fyra gånger per år, alltså var tredje månad. Elavtalets prisperioder ändras enligt följande: 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Priset på Kvartalselavtalet bildas enligt marknadspriset på el på elderivatbörsen. Det nya priset meddelas alltid en månad innan det träder i kraft.

Läs mer om Kvartalsel

Under perioden 1 december 2022 till 30 april 2023 tillämpas reducerad mervärdesskatt (10 %) vid faktureringen av el. Den normala mervärdesskatten (24 %) återkommer den 1 maj 2023.

Stäng
Search