Skip to content

Teckna elavtal till egnahemshus

Ska du flytta till egnahemshus eller radhus – eller bor du redan i egen villa? Då kan det vara värt att se över vilket elavtal som passar dig bäst. När du bor i hus är det extra viktigt att hålla koll på ditt elavtal, eftersom energiförbrukningen ofta är högre än om du bor i lägenhet. Högre elförbrukning innebär självklart större elräkningar.

Behöver du hjälp att välja elavtal till egnahemshus?

Läs nedan vad du ska tänka på när du behöver teckna elavtal för hus. Vi presenterar de olika typerna av elavtal som vi erbjuder och tipsar om hur du bäst jämför elavtal och elpriser och övriga saker som är bra att ta i beaktande.

Vad är bäst elavtal för egnahemshus?

Innan du går till en jämförelsesajt som sahkonhinta.fi och jämför elavtal och elpriser lönar det sig att fundera på vad du väntar dig av ditt elavtal och realiteterna i villaboende.

  • Ska elavtalet vara fortlöpande eller bundet till en viss tid?
  • Vill du ha ett fast elpris som inte fluktuerar varje månad?
  • Klarar du av prissvängningarna med börsel?
  • Hur stor energiförbrukning har du?

När du väljer bästa elavtal för ett hus, lönar det sig att fundera vad du har för behov och hur din ekonomi ser ut. Klarar din budget av tillfälliga pristoppar med börselens rörliga elpris, kan du också njuta av prisdalarna genast när elpriset faller. Men föredrar du mindre risker och större trygghet, lönar det sig att kolla på tidsbundna elavtal, där elpriset är bundet under hela avtalstiden och inte svänger vare sig upp eller ned.

Tidsbundet elavtal för hus

Ett tidsbundet elavtal garanterar dig ett stabilt elpris, oavsett väder och årstid. Ditt elpris förblir detsamma under hela avtalsperioden, så endast din egen energiförbrukning påverkar elräkningen.

Våra elavtal Flexel och Grundel ger dig ett fastslaget elpris per kilowattimme. Det fasta priset sätts vid teckningstillfället och påverkas inte av svängningarna på elmarknaden. Det här är ett tryggt och säkert alternativ om du inte klarar av oförutsedda kostnader. 

Kvartalsel är ett både fastpris- och tillsvidareavtal. Det innebär att avtalet inte har en bindningstid, men ändå ger dig ett fast elpris, som endast ändras fyra gånger om året. Vi meddelar dig om ändring i elpriset en månad i förväg.

Läs mer om tidsbundna elavtal

Börsel för egnahemshus

Den största fördelen med ett elavtal vars elpris dagligen följer marknadspriset, är att det har historiskt sett visat sig vara det mest fördelaktiga för dig som kund över längre tid. En till fördel är att du genast drar nytta av om elpriset sjunker drastiskt, medan en nackdel är att din ekonomi också måste tåla en plötslig ökning. Ett börspris växlar nämligen timvis under dagens lopp och kan både stiga och sjunka.

Vårt elavtal Smartel är bundet till spotpriset på elmarknaden och varierar enligt såväl säsong som på daglig basis. Smartel är ett timmätt elavtal, som gäller tillsvidare och har två veckors uppsägningstid.

Tips! Har du börsavtal kan du optimera din elanvändning till de timmar då elpriset är som lägst och t.ex. tidsinställa tvättmaskinen till billigare timmar. Se fler energispartips.

Läs mer om Börsel

Vad är normal elförbrukning i egnahemshus?

Normal energiförbrukning i egnahemshus är alltid mycket högre än om du bor i lägenhet. När energiförbrukningen är hög, blir det lätt en stor utgift, om du inte aktivt ser efter elkostnaderna och följer med elpriset per kilowattimme.

En normal årsförbrukning för ett hus med elvärme ligger i medeltal på 20 000–25 000 kWh/år. Är man kopplad till fjärrvärmenätet eller om man har luftvärmepump, kan elanvändningen vara så låg som 5000 kWh/år. Hushållsel ingår i denna beräkning.

Antalet invånare i huset påverkar förstås också energiförbrukningen, ju fler invånare desto mer el går åt. En barnfamilj förbrukar troligen mer än ett pensionärspar – tvättmaskinen körs flera gånger i veckan och diskmaskinen blir full varje dag.

Sälj din solel

Har du solpaneler på ditt hustak? När solen skiner ojämnt året igenom, varierar energimängden som solpanelerna producerar – emellanåt har du passligt, ibland för lite och ibland för mycket. Då är ett bra elavtal av högsta vikt för att du ska kunna utjämna topparna och dalarna – och minska din elräkning. Vi köper gärna din överskottsproduktion!

Läs mer

Aurinkopaneelit on kannattavinta asentaa katolle.

Stäng
Search