Skip to content

Elöverföringsprislista – Kervo

Överföringspriser i Sibbo

Från 1.12.2021

Priser inkl. moms 24 % 

Prislistan gäller i Kervo Energi Ab:s distributionsområde. Inom Säsongsel gäller energiavgiften för vintervardagar 1.11 – 31.3 må – fr kl. 07.00 – 22.00. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid må – sö klo 07.00 – 22.00. Produkten Effektel förutsätter huvudsäkringar på minst 3 x 80 A. Inom El för storförbrukare gäller energiavgiften för vintertid 1.11 – 31.3 alla timmar, energiavgiften för övrig tid gäller 1.4 – 31.10 alla timmar. Avgiften för aktiv och reaktiv effekt bestäms enligt månadens högsta uppmätta timeffekt. I avgiften för reaktiv effekt baserar sig uttagskomponenten på den månatliga reaktiva toppeffekten, från vilken har avdragits 20 % av den aktiva toppeffekten för samma månad. Inmatning av reaktiv effekt faktureras alltid i sin helhet. 

Normalel 

Säsongsel 

Tidsel 

Huvudsäkring/A  Grundavgift €/mån  Grundavgift €/mån  Grundavgift €/mån 
1 x 25  3,50    
3 x 25  4,50  11,50  11,50 
3 x 35  4,50  11,50  11,50 
3 x 50  4,50  11,50  11,50 
3 x 63  9,00  20,50  20,50 
3 x 80  18,00 34,00 34,00
3 x 100  31,50  58,50 58,50
3 x 125  54,00 67,50 67,50
3 x 160  73,50 94,50 94,50
över 3 x 160A  0,46 €/A/mån  0,59 €/A/mån  0,59 €/A/mån 
Energiavgift, c/kWh  2,15  vintervardag 2,00
övrig tid 1,15 
dag 2,15
natt 1,20 

Effektel

Grundavgift  19,00 €/kW, mån 
Avgift för aktiv effekt  2,66 €/kW, mån 
Avgift för reaktiv effekt  uttag 2,39 €/kVAr, mån 
  inmatning 4,76 €/kVAr, mån 
Energiavgift  vintervardag 1,44 c/kWh 
  övrig tid 1,44 c/kWh 

El för storförbrukare (20 kV)

Grundavgift  285,00 €/kW, mån 
Avgift för aktiv effekt  1,71 €/kW, mån 
Avgift för reaktiv effekt  uttag 2,39 €/kVAr, mån 
  inmatning 4,76 €/kVAr, mån 
Energiavgift  vintervardag 0,90 c/kWh 
  övrig tid 0,72 c/kWh 

Tillfällig el

Grundavgift  50,00 €/kW, mån 
Energiavgift  5,60 c/kWh 

Elskatt och försörjningsberedskapsavgift

Skatteklass  c/kWh 
I  2,79372 
II (tillverkningsindustri)  0,07812 
Stäng
Search