Skip to content

Elöverföringsprislista – Sibbo

överföringspriser i kervo

Prislistan gäller i Sibbo Energi Ab:s distributionsområde. Inom Säsongsel gäller energiavgiften för vintervardagar 1.11–31.3 mån.–fre. kl. 07.00–22.00. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid mån.–sön. kl. 07.00–22.00. Produkten Effektel förutsätter huvudsäkringar på minst 3 x 80 A. Inom El för storförbrukare gäller energiavgiften för vintertid 1.11–31.3 alla timmar, energiavgiften för övrig tid gäller 1.4–31.10 alla timmar. Avgiften för aktiv och reaktiv effekt bestäms enligt månadens högsta uppmätta timeffekt. I avgiften för reaktiv effekt baserar sig uttagskomponenten på den månatliga reaktiva toppeffekten, från vilken har avdragits 20 % av den aktiva toppeffekten för samma månad. Inmatning av reaktiv effekt faktureras alltid i sin helhet. 

från 1.4.2024

Priser inkl. moms 24 %

Normalel

Säsongsel

Tidsel

Huvudsäkring/A Grundavgift €/mån. Grundavgift €/mån. Grundavgift €/mån.
1 x 25* 9,50
3 x 25 12,50 18,50 18,50
3 x 35 18,50 24,00 24,00
3 x 50 33,00 40,00 40,00
3 x 63 33,00 40,00 40,00
3 x 80 57,00 72,00 72,00
3 x 100 57,00 72,00 72,00
3 x 125 106,00 112,00 112,00
3 x 160 106,00 112,00 112,00
över 3 x 160A 0,67 €/A/mån 0,70 €/A/mån 0,70 €/A/mån
Energiavgift c/kWh 2,25 vintervardag 2,80
övrig tid 1,50
dag 2,20
natt 1,40

*Egnahemshus och fritidshus, som har huvudsäkringen 1x25A, faktureras enligt 3x25A.

Effektel

Grundavgift 34,00 €/mån.
Avgift för aktiv effekt 2,50 €/kW, mån.
Avgift för reaktiv effekt uttag 2,39 €/kVAr, mån.
inmatning 4,76 €/kVAr, mån.
Energiavgift dag 2,05 c/kWh
natt 1,05 c/kWh

eller energiavgift 1,85 c/kWh

 

El för storförbrukare (20 kV)

Grundavgift 190,00 €/mån.
Avgift för aktiv effekt 2,05 €/kW, mån.
Avgift för reaktiv effekt uttag 2,39 €/kVAr, mån.
inmatning 4,76 €/kVAr, mån.
Energiavgift vinterdag 1,50 c/kWh
övrig tid 1,00 c/kWh

Tillfällig el

Grundavgift 52,50 €/mån.
Energiavgift 5,90 c/kWh

Elskatt och försörjningsberedskapsavgift

Skatteklass c/kWh
I 2,79372
II (tillverkningsindustri) 0,07812
Stäng
Search