Skip to content

Elöverföringsprislista – Sibbo

överföringspriser i kervo

från 1.12.2021 (till 31.3.2024)

Priser inkl. moms 24 %

Prislistan gäller i Sibbo Energi Ab:s distributionsområde. Inom Säsongsel gäller energiavgiften för vintervardagar 1.11 – 31.3 må – fr kl. 07.00 – 22.00. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid må – sö klo 07.00 – 22.00. Produkten Effektel förutsätter huvudsäkringar på minst 3 x 80 A. Inom El för storförbrukare gäller energiavgiften för vintertid 1.11 – 31.3 alla timmar, energiavgiften för övrig tid gäller 1.4 – 31.10 alla timmar. Avgiften för aktiv och reaktiv effekt bestäms enligt månadens högsta uppmätta timeffekt. I avgiften för reaktiv effekt baserar sig uttagskomponenten på den månatliga reaktiva toppeffekten, från vilken har avdragits 20 % av den aktiva toppeffekten för samma månad. Inmatning av reaktiv effekt faktureras alltid i sin helhet. 

Normalel

Säsongsel

Tidsel

Huvudsäkring/A Grundavgift €/mån Grundavgift €/mån Grundavgift €/mån
1 x 25* 9,00
3 x 25 12,00 17,50 17,50
3 x 35 17,50 23,00 23,00
3 x 50 31,00 38,00 38,00
3 x 63 31,00 38,00 38,00
3 x 80 53,50 68,00 68,00
3 x 100 53,50 68,00 68,00
3 x 125 101,00 106,00 106,00
3 x 160 101,00 106,00 106,00
över 3 x 160A 0,63 €/A/mån 0,66 €/A/mån 0,66 €/A/mån
Energiavgift c/kWh 2,10 vintervardag 2,65
övrig tid 1,40
dag 2,00
natt 1,30

*Egnahemshus och fritidshus, som har huvudsäkringen 1x25A, faktureras enligt 3x25A.

Effektel

Grundavgift 32,00 €/mån
Avgift för aktiv effekt 2,35 €/kW, mån
Avgift för reaktiv effekt uttag 2,39 €/kVAr, mån
inmatning 4,76 €/kVAr, mån
Energiavgift dag 1,95 c/kWh
natt 1,00 c/kWh

eller energiavgift 1,77 c/kWh

El för storförbrukare (20 kV)

Grundavgift 180,00 €/mån
Avgift för aktiv effekt 1,95 €/kW, mån
Avgift för reaktiv effekt uttag 2,39 €/kVAr, mån
inmatning 4,76 €/kVAr, mån
Energiavgift vinterdag 1,43 c/kWh
övrig tid 0,97 c/kWh

Tillfällig el

Grundavgift 50,00 €/mån
Energiavgift 5,60 c/kWh

Elskatt och försörjningsberedskapsavgift

Skatteklass c/kWh
I 2,79372
II (tillverkningsindustri) 0,07812

från 1.4.2024

Priser inkl. moms 24 %

Normalel

Säsongsel

Tidsel

Huvudsäkring/A Grundavgift €/mån Grundavgift €/mån Grundavgift €/mån
1 x 25* 9,50
3 x 25 12,50 18,50 18,50
3 x 35 18,50 24,00 24,00
3 x 50 33,00 40,00 40,00
3 x 63 33,00 40,00 40,00
3 x 80 57,00 72,00 72,00
3 x 100 57,00 72,00 72,00
3 x 125 106,00 112,00 112,00
3 x 160 106,00 112,00 112,00
över 3 x 160A 0,67 €/A/mån 0,70 €/A/mån 0,70 €/A/mån
Energiavgift c/kWh 2,25 vintervardag 2,80
övrig tid 1,50
dag 2,20
natt 1,40

*Egnahemshus och fritidshus, som har huvudsäkringen 1x25A, faktureras enligt 3x25A.

Effektel

Grundavgift 34,00 €/mån
Avgift för aktiv effekt 2,50 €/kW, mån
Avgift för reaktiv effekt uttag 2,39 €/kVAr, mån
inmatning 4,76 €/kVAr, mån
Energiavgift dag 2,05 c/kWh
natt 1,05 c/kWh

eller energiavgift 1,85 c/kWh

 

El för storförbrukare (20 kV)

Grundavgift 190,00 €/mån
Avgift för aktiv effekt 2,05 €/kW, mån
Avgift för reaktiv effekt uttag 2,39 €/kVAr, mån
inmatning 4,76 €/kVAr, mån
Energiavgift vinterdag 1,50 c/kWh
övrig tid 1,00 c/kWh

Tillfällig el

Grundavgift 52,50 €/mån
Energiavgift 5,90 c/kWh

Elskatt och försörjningsberedskapsavgift

Skatteklass c/kWh
I 2,79372
II (tillverkningsindustri) 0,07812
Stäng
Search