Skip to content

Sänkning av elledning i samband med trädfällning

Har du tänkt ta ner ett träd som växer nära en elledning? Vi erbjuder hjälp med att sänka elledningen, när trädet som ska fällas eller kvistas kan skada elledningarna eller om den trädfällare du anlitar löper risk att få en elektrisk stöt. För själva trädfällningen ska du beställa en yrkesman separat. 

Vi rekommenderar att du beställer hjälpen i god tid, minst två veckor före önskad tidpunkt. Hjälpen är kostnadsfri och sköts i vårt distributionsområde av Nylands Nätbyggnad Ab.  

Du kan beställa hjälpen via Nylands Nätbyggnad Ab:s servicenummer 040 668 1800 eller via e-post info@uvr.fi 

WWW.UUDENMAANVERKONRAKENNUS.FI/SV/

Stäng
Search