Skip to content

Kervo Energis historia

Allt började med elektrisk belysning och en ångmaskin

År 1906 skådades ett mirakel i Kervo,
när elektrisk belysning tändes i salen på Yli-Heikkilä. Elen producerades av en ångmaskin på gubben Löfbergs kvarn och såg. Där startade den mångskiftande utvecklingsvägen för energiverksamheten i Kervo, först inom Stor-Tusby elverk och senare inom Kervos eget elverk. År 1992 bolagiserades verksamheten och något år senare grundades Sydfinska Energi Ab (numera Sibbo Energi Ab) som dotterbolag till Kervo Energi Ab. Så uppstod Kervo Energi-koncernen.

Fram till 1955 sköttes eldistributionen och byggandet av elnät av Keravan Puuteollisuus Oy. När verksamheten utvidgades såldes elnätet och distributionsrättigheterna till Tusbynejdens elverk, från vilket Kervo köpings elverk avskildes till en självständig aktör 1964.
Fram till 1955 sköttes eldistributionen och byggandet av elnät av Keravan Puuteollisuus Oy. När verksamheten utvidgades såldes elnätet och distributionsrättigheterna till Tusbynejdens elverk, från vilket Kervo köpings elverk avskildes till en självständig aktör 1964.

Fram till 1955 sköttes eldistributionen och byggandet av elnät av Keravan Puuteollisuus Oy. När verksamheten utvidgades såldes elnätet och distributionsrättigheterna till Tusbynejdens elverk, från vilket Kervo köpings elverk avskildes till en självständig aktör 1964.

Fram till 1955 sköttes eldistributionen och byggandet av elnät av Keravan Puuteollisuus Oy. När verksamheten utvidgades såldes elnätet och distributionsrättigheterna till Tusbynejdens elverk, från vilket Kervo köpings elverk avskildes till en självständig aktör 1964.

Kervo köping blev stad 1970. Förändringen förde med sig reformer; Kervo fick ett eget värmeverk och ett fjärrvärmenät började byggas. År 1982 valde man att ändra elverkets namn till Kervo energiverk, då tjänsterna inte längre begränsade sig till enbart el. Under det här namnet bedrevs verksamheten i tio år.

År 2006 var det hundra år sedan det första hemmet i Kervo elektrifierades. Nu flödar elenergin huvudsakligen längs jordkabel till hemmen och företagen i staden. Under markytan leds också värme till nästan alla delar av staden. Bolaget har ett eget fjärrvärmenät i Sibbo, som kom med som kommunägare i Kervo Energis verksamhet 1994 i och med att fjärrvärmeverksamheten inleddes.

Ångmaskinen

Elverkets kontor

Resning av en högspänningsstolpe

Värmecentralen i Överkervo fotograferad från vattentornet

Sibbo Energi Ab:s rötter
finns i elkraftsbolaget Sydfinska Kraft Ab (SFK), som grundades 1916 för att producera och leverera el, till en början till Helsingfors och till kommuner och storförbrukare öster om Helsingfors. Under sina första år byggde SFK bl.a. en elöverföringslinje Borgå-Helsingfors. Bolaget expanderade kraftigt genom att köpa upp lokala elbolag, och 1946 började det också distribuera el till småkunder.

När bolagets verksamhet omorganiserades 1990 övergick SFK:s distributionsverksamhet till det nya dotterbolaget Sydfinska Elektriska Ab. Fem år senare köpte Kervo Energi Ab:s nya dotterbolag Sydfinska Energi Ab upp elnätet och distributionsverksamheten i Sibbo. Personalen, som fram till dess hade skött elförsörjningen i Sibbo, överfördes till Sydfinska Energi som gamla anställda. År 2018 bytte Sydfinska Energi namn till Sibbo Energi.

15 år av fjärrvärme också i Högfors
År 2000 utvidgade Kervo Energi sin fjärrvärmeverksamhet till Högfors. Fjärrvärmenäten i området utvecklades aktivt i 15 år, tills Kervo Energi sålde fjärrvärmeverksamheten i Högfors till Vapo 2015. Orsaken till försäljningen var att Kervo Energi ville inrikta sina resurser på att utveckla sina övriga fjärrvärmeområden.

Ny profil och nya idéer
År 2015 förnyade Kervo Energi sin företagsprofil, eftersom bolagets logo och färger hade blivit föråldrade och inte längre förmedlade en rättvisande bild av energibolaget och dess snabba utveckling.

Under 2015 och 2016 syntes bolaget i stadsbilden på många olika sätt: I Kervo byggdes ett storskaligt solkraftverk, nya laddstationer för elbilar installerades, elskåp pryddes med historiska fotografier och transformatorstationer dekorerades av elever från bildkonstskolan i Kervo. Biblioteken och ungdomsgårdarna i Kervo och Sibbo utrustades med skåp där man kan ladda mobiltelefonen gratis.

Stäng
Search