Skip to content

Till- och frånkoppling av el

Tillkoppling av el

För tillkoppling av el krävs ett giltigt elavtal. Om du har konkurrensutsatt din elförsäljare kopplar vi till elen när vi får ett meddelande från din elförsäljare om att ett avtal ingåtts. Tillkopplingen är kostnadsfri, bara beställningen har gjorts senast föregående vardag före klockan 15.00. Tillkopplingar görs vardagar kl. 8.00-14.00. För tillkoppling på andra tider debiteras en avgift enligt tjänsteprislistan. 

Se tjänsteprislista

Viktig säkerhetsinformation angående tillkoppling

Vi skickar inget separat meddelande om tillkoppling av el. Tillkopplingen görs på distans eller av en montör som gör det via elmätaren, och därför kan vi inte veta om en farlig situation uppstår på förbrukningsplatsen till följd av att någon elapparat är påslagen. För att det ska vara tryggt att koppla till elen ska du i förväg försäkra dig om att det på tillkopplingsdagen inte finns några påslagna elapparater på förbrukningsplatsen som kan orsaka brandrisk. En farlig situation kan till exempel orsakas av ett bastuaggregat eller en spis som blivit på när elen frånkopplades. 

Frånkoppling av el

För att förhindra farliga situationer i samband med tillkoppling rekommenderar vi att man bryter strömmen via bostadens huvudströmbrytare när man flyttar bort från en lägenhet i ett flervåningshus. Då är tillkopplingen trygg när nästa invånare flyttar in. I småhus borde man bryta strömmen via knappen på elmätaren. Om man bryter strömmen via huvudströmbrytaren blir också elmätaren utan ström, vilket gör det omöjligt att utföra tillkoppling på distans. 

Stäng
Search