Skip to content
02.06.2023

Elnätet röjs i Sibbo

Vi utför röjning av vårt elnät i Svartböle, Hindsby, Broböle och Gesterby från den
5.6.2023 för att förebygga störningar i eldistributionen.
Röjningen utförs av NNB Ab. Röjaren rör sig också på gårdsområden. Vi beklagar störningen.

Mer information: (09) 584 9550 / info@keravanenergia.fi

Läs mer

 

 

Stäng
Search