#

Röjning av ledningsgator

Alla luftledningsnät i Sibbo och Kervo röjs av skogsarbetare vart femte år. Då kan man stöta på en skogsröjare hemma på sin egen gård.

Varför röjs ledningsområdena?

För att förbättra elleveranssäkerheten. I områden med luftledningar kan vindbyar och snölast orsaka strömavbrott, om träd faller över ledningarna. Genom röjning av elnätet kan man minska avbrotten och samtidigt trygga en så avbrottsfri elleverans som möjligt.

Vilka ellinjer röjs?

Alla luftledningar i mellan- och lågspänningsnätet, det vill säga sammanlagt cirka 1 300 kilometer. I Sibbo finns det 1 270 km luftledningsnät, i Kervo numera bara 62. För mellanspänningslinjer på 20 kilovolt som går via transformatorer röjs bredare ledningsgator, så att inte trädstammar och grenar kommer i kontakt med ledningarna under några som helst omständigheter. Om ett fel uppstår i mellanspänningsnätet kan tusentals kunder bli utan el. I lågspänningsnätet på 0,4 kilovolt är röjningen inte lika kraftig.

Enligt vilket tidsschema utförs arbetet?

Vårt distributionsnät är indelat i fem röjningsområden, som gås igenom ett område per år. Under 2019 röjer vi i Nickby, Mårtensby och Tallmo, 2020 står Paipis i tur. Varje år röjer vi också ett skärgårdsområde. Årligen röjer vi 200 – 300 kilometer nät.

» Se schema på kartan

Varför utförs arbetet inte med skogsmaskin?

En maskin är alltid en maskin: den skadar alltid terrängen och kräver större utrymme. En skogsmaskin skulle lämna betydligt fulare spår. En skogsarbetare har lättare att ta sig fram och gör ett prydligare jobb både på gårdar och i skogen. På så sätt minimerar vi olägenheten för markägarna. Vissa skogspartier som skogsarbetarna inte klarar av att röja sköts med helikopter, men det är väldigt sällsynt.