ELAVTAL OCH FAKTURERING

Hur gå till väga om en tvist angående ett avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna.
En konsumentkund har rätt att ångra ett avtal om försäljning av el inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts.
Tillkoppling av el görs på distans eller av en montör som gör det via elmätaren, och därför kan vi inte veta om en farlig situation uppstår på förbrukningsplatsen till följd av att någon elapparat är påslagen. För att det ska vara tryggt att koppla till elen ska du i förväg försäkra dig om att det på tillkopplingsdagen inte finns några påslagna elapparater på förbrukningsplatsen som kan orsaka brandrisk.
Blev du uppringd av en elförsäljare och fick en avtalsbekräftelse på posten, trots att du bara bad om en offert? Med den här blanketten kan du bestrida avtalet.