ELANSLUT­NINGAR OCH ELNÄT

Jag håller på och bygger ett hus. Vilka avtal behöver jag för att få el till mitt hus?

För att elleveransen ska kunna påbörjas måste kunden ingå ett anslutningsavtal och ett elavtal.Vad är en huvudsäkring för något?

Huvudsäkringen bestämmer hur stor elanslutning kunden har, det vill säga hur mycket el han kan ta ut från nätet på en och samma gång. Grundavgiften för elöverföringen bestäms enligt säkringsstorleken. Säkringsstorleken är huvudsakligen beroende av fastighetens uppvärmningssätt.Vilka säkringar kan jag själv byta?

Huvudsäkringar som är belägna i huvudcentralen inne i fastigheten kan bytas av kunden själv, bara elsäkerhetsanvisningarna följs. Kom ihåg att bryta strömmen via huvudbrytaren genom att ställa brytaren i 0-läge innan du byter säkring. Ring vårt felanmälningsnummer 020 690 590 för närmare anvisningar om hur du byter huvudsäkring själv.

Om huvudsäkringarna finns i en låda på husets yttervägg och är anslutna till en luftledning får de bara bytas av en elmontör. Om huvudsäkringarna finns i en stolpe eller ett fördelningsskåp får de bara bytas av Kervo Energis jourhavande montör.

Läs mer om säkringar här.Hur byter jag ägare till elanslutningen?

En elanslutning är lös egendom, som i regel följer med köpet när en fastighet byter ägare. Observera att anslutningen inte automatiskt överförs på den nya ägaren. Enklast är det att nämna om överföringen i överlåtelsebrevet för fastigheten eller i ett separat överlåtelsebrev. Läs mer här.Hur byter jag överföringsprodukt (tariff)?

Våra tariffalternativ är normal-, tids-, säsongs- och effektöverföring. Du kan byta tariff kostnadsfritt en gång per år. En ändring kan bli aktuell om elförbrukningen och förbrukningstidpunkten förändras, till exempel om du byter uppvärmningssätt. Enklast byter du tariff med den här blanketten.Hur kan jag byta anslutningens huvudsäkringsstorlek?

Du kan förstora din anslutning genom att betala en tilläggsanslutningsavgift. Närmare information lämnas av vår tekniska kundtjänst via e-post tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi eller på nummer (09) 5849 5535 (vardagar 9-15).Hur ska jag göra om jag vill fälla ett träd som står vid en elledning?

När det ser ut som om trädet som ska fällas eller kvistas kan skada elledningarna eller om trädfällaren löper risk att få en elektrisk stöt ska du alltid utnyttja vår trädfällningshjälp.

Vi rekommenderar att du beställer trädfällningshjälp i god tid, minst en vecka före önskad tidpunkt. Trädfällningshjälpen är kostnadsfri och sköts i vårt distributionsområde av Exsane Oy för vårt bolags räkning. Ring Exsane Oy:s servicenummer 040 558 7270 när du behöver hjälp med trädfällning.

Du kan också beställa själva trädfällningen av Exsane Oy, som sköter faktureringen direkt med dig.