BEGÄR OFFERT

Du kan begära offert på anslutning till fjärrvärme med blanketten nedan. Fyll i blanketten så fullständigt som möjligt. Obs: den här blanketten är avsedd för småhusägare som ansluter sig. För företag och flervåningshus finns en särskild blankett.

Uppgifter om fastigheten

Uppgifter om bränsleförbrukning

Fjärrvärmerummets placering

Anslutning till fjärrvärme

Tilläggsuppgifter:

Kontaktuppgifter