Skip to content
22.02.2024

Ändringar i prissättningen för elöverföring i Sibbo från 1 april 2024

Sibbo Energi kommer att höja överföringsavgifterna för el från 1 april 2024. Orsaken till ökningen är den kraftiga kostnadsnivåhöjningen de senaste åren för såväl investeringar som underhåll av elnätet. Kostnaderna har stigit med upp till tiotals procent och denna kostnadsökning har inte tidigare överförts till slutkundspriserna.

Ökningen med ca 4 % efter skatt (ca 5 % ökning före skatt) av överföringspriset innebär för en genomsnittskund i höghuslägenhet ca 0,8 euro mer per månad. För en genomsnittskund i egnahemshus stiger priset med ca 1,3 euro per månad, medan för en genomsnittskund med elvärme blir ökningen ca 4 euro mer per månad.

Du kan se de nya priserna här eller på vår elöverföringsprislistan.

Priser inkl. moms 24 %

Normalel Tidsel Säsongel
Säkringsstorlek/A Grundavgift €/mån Grundavgift €/mån Grundavgift €/mån
1 x 25* 9,50
3 x 25 12,50 18,50 18,00
3 x 35 18,50 24,00 24,00
3 x 50 33,00 40,00 40,00
3 x 63 33,00 40,00 40,00
3 x 80 57,00 72,00 72,00
3 x 100 57,00 72,00 72,00
3 x 125 106,00 112,00 112,00
3 x 160 106,00 112,00 112,00
över 3 x 160 A 0,67 €/A/mån 0,70 €/A/mån 0,70 €/A/mån
Energiavgift c/kWh 2,25 dagsel 2,20 vintervardag 2,80
nattel 1,40 övrig tid 1,50
*Egnahemshus och fritidshus, som har huvudsäkringen 1x25A, faktureras enligt 3x25A.
Effektel  
Grundavgift €/mån 34,00
Aktiveffektavgift €/kW, mån 2,50
Blindeffektavgift €/kVAr, mån uppbär 2,39
  matning 4,76
Energiavgift c/kWh dagsel 2,05
  nattel 1,05
eller energiavgift 1,85
Storförbrukarel (20 kV)
Grundavgift €/mån 190,00
Aktiveffektavgift €/kW, mån 2,05
Blindeffektavgift €/kVAr, mån uppbär 2,39
  matning 4,76
Energiavgift c/kWh vinterdag 1,50
  övrig tid 1,00
 
Tillfällig el  
Grundavgift €/mån 52,50
Energiavgift c/kWh 5,90
Elskatt och försörjningsberedskapsavgift
Accisklass c/kWh
I 2,79372
II (tillverkande industri) 0,07812

Produktprislistan gäller på Sibbo Energi Ab:s distributionsområde. Produkterna är fritt valbara och minsta bytesintervall är ett år. Gällande tidsel tillämpas dagenergiavgift må – sö kl. 07.00 – 22.00. Gällande säsongel tillämpas energiavgift för vintervardag 1.11. – 31.3. må-fr kl. 07.00 – 22.00.För tillämpning av produkten effektel förutsätts huvudsäkring minst 3 x 80 A. Gällande storförbrukarel tillämpas energiavgift för vintervardag 1.11.- 31.3 alla timmar, energiavgift för övrig tid tillämpas 1.4.- 31.10. alla timmar. Effekt- och blindeffektavgift bestäms enligt månadens största uppmätta timeffekt. Blindeffektavgiften för uppburen effekt grundar sig på den månatliga blindeffekttoppen, från vilken har avdragits 20 % av effekttopptalet för samma månad. Blindeffektavgiften för matning faktureras alltid fullt ut.

Stäng
Search