Skip to content
17.12.2021

Datahub gör det enklare och snabbare att sköta ärenden hos elbolagen

I Finland tas elbolagens nya gemensamma datasystem Datahub i bruk i februari 2022. I Datahub lagras uppgifter om samtliga 3,8 miljoner elförbrukningsplatser i Finland. Uppgifterna används av alla cirka 100 elförsäljare och 80 elnätsbolag i Finland när de betjänar sina kunder, det vill säga elanvändarna.

För närvarande är uppgifterna om elanvändarna utspridda i de olika elbolagens system och därför kan det ibland ta tid att teckna elavtal, om uppgifterna om kunden måste hämtas från olika bolag. Det gemensamma datasystemet kommer att göra alla parters verksamhet effektivare vid tecknandet av elavtal, eftersom uppgifterna om elanvändarna i och med Datahub kommer att röra sig mellan bolagen i realtid och ännu informationssäkrare än förut.

Också kunderna har åtkomst till Datahub

Också elanvändarna har åtkomst till Datahub. Där kan de se uppgifter om sin elanvändning, till exempel förbrukningsdata och kunduppgifterna för sin förbrukningsplats. Kunder som har flera förbrukningsplatser på olika håll i landet kan vid en och samma inloggning i Datahub se uppgifter för dem alla, oavsett elbolag. Kunderna loggar in i Datahub genom suomi.fi-inloggning.

Införandet av Datahub kräver inga åtgärder från kundernas sida. När systemet har införts i februari 2022 syns förändringen för kunderna i elräkningen, när det gamla förbrukningsplatsnumret ändras till en GSRN-kod med 18 tecken.

Övergången till Datahub kan medföra avbrott i våra e-tjänster under tiden 3.2–8.3.2022:

  • Elavtal kan ändå alltid tecknas genom att kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon, om det inte går att teckna elavtal på vår webbplats under övergångsprocessen.
  • På grund av införandet av Datahub kommer energiförbrukningsuppgifterna för de kunder vars förbrukningsplats är belägen utanför vårt elnät (Kervo, Sibbo) inte att uppdateras i vår kundportal under perioden 3.2–8.3.2022.
Stäng
Search