Skip to content
23.05.2022

Förändringar i prissättningen av Smartel från och med 1.7.2022

Marginalen höjs

Den stegrade inflationen och höjningarna av stamnätsbolagets serviceavgifter har medfört betydligt ökade elanskaffningskostnader för oss. För att täcka de ökade kostnaderna höjer vi marginalerna på Smartel-avtal från och med 1.7.2022.

Grundavgiften sänks

Vi sänker grundavgifterna för Smartel-avtal med 0,40 €/mån. I tabellen nedan ser du de nya priserna.

Produktnamn Marginal Grundavgift
  pris till och med 30.6.2022 pris från och med 1.7.2022 pris 30.6.2022 pris 1.7.2022
Smartel 0,19 c/kWh 0,24 c/kWh 3,40 €/mån 3,00 €/mån
Smartel Bio 0,29 c/kWh 0,54 c/kWh 3,40 €/mån 3,00 €/mån
Smartel Vind 0,29 c/kWh 0,54 c/kWh 3,40 €/mån 3,00 €/mån

Priser inkl. moms 24 %.

Smartel-avtlet kan sägas upp när som helst med 14 dagars uppsägningstid. Du kan kolla ditt gällande elförsäljningsavtal genom att gå in på vår kundportal på adressen: portal.keravanenergia.fi eller genom att kontakta vår kundtjänst vardagar kl. 9-15 på nummer: (09) 5849 5526 eller via e-post: asiakaspalvelu@keravanenergia.fi.

Stäng
Search