Skip to content
10.07.2023

Höjning av fjärrvärmepriset fr.o.m. 1.9.2023

Produktionskostnaderna för fjärrvärme har fortsatt att öka betydligt. De största orsakerna till detta är åtstramningen av träbränslemarknaden och stigande räntor och inflation. Detta återspeglas också i priserna på de träbränslen vi köper, och därför måste vi höja energiavgifterna för fjärrvärme med 8,0 % fr.o.m. 1.9.2023. Du hittar den nya fjärrvärmeprislistan i slutet av detta brev.

Prisutvecklingen på fjärrvärme är generellt väldigt stabil. Senast justerades fjärrvärmepriset 1.8.2022. Då höjdes energiavgiften för fjärrvärme med 8,0 %. Diagrammet nedan visar fjärrvärmens prisutveckling för Kervos, Nickbys och Söderkullas del.

Prisutvecklingen för fjärrvärmens normaltariff (inkl. moms 0 %) sedan år 2012 (€/MWh):

I takt med att verksamhetsmiljön blir svårare, arbetar vi ännu mer träget för att hålla en rimlig prisutveckling på fjärrvärme. Vi investerar bl.a. i ett fjärrvärmebatteri och en elpanna för att få mer flexibilitet i vår värmeproduktion. Dessutom utreder vi aktivt utnyttjandet av spillvärme i vårt nätområde. Du kan läsa mer om detta och våra övriga utvecklingsprojekt på www.keravanenergia.fi/ansvar.

Förfrågningar:
lampopalvelu@keravanenergia.fi
(09) 5849 5558

 

Fjärrvärmeprislistor:

Kervo och Nickby:

Söderkulla och Sibbostrand:

  Energiavgift fr.o.m. 1.9.2023, €/MWh Energiavgift t.o.m. 31.8.2023, €/MWh
Småhusanslutning 77,14 71,42
Normal anslutning 84,77 78,49
Tillägg för biofjärrvärme 1,00 1,00
  Energiavgift fr.o.m. 1.9.2023, €/MWh Energiavgift t.o.m. 31.8.2023, €/MWh
Småhusanslutning 94,60 87,60
Normal anslutning 92,23 85,40
Tillägg för biofjärrvärme 1,00 1,00
Stäng
Search