Skip to content
29.06.2022

Höjning av fjärrvärmepriset

Anskaffningspriserna och transportkostnaderna för bränslen har ökat betydligt sedan förra året. Av den här orsaken höjer vi energiavgiften för fjärrvärme med 8,0 % från och med 1.8.2022. Du hittar den nya fjärrvärmeprislistan i slutet av detta brev.

Prisutvecklingen på fjärrvärme är väldigt stabil. Senast justerades fjärrvärmepriset 1.1.2019. Då höjdes energiavgiften för fjärrvärme med 2,5 % och grundavgiften med 7,3 %. Diagrammet nedan visar fjärrvärmens prisutveckling för Kervos, Nickbys och Söderkullas del.

Prisutvecklingen för fjärrvärmens normaltariff sedan år 2012 Prisutvecklingen för fjärrvärmens normaltariff sedan år 2012 (€/MWh)

Vårt mål är att även i fortsättningen hålla prisutvecklingen på fjärrvärme på en måttlig nivå, bland annat genom att förbättra värmeproduktionens energieffektivitet med hjälp av ny teknik. Till exempel har vi byggt en kondensor i anslutning till kraftverket för att ta till vara spillvärme. Det gör att vi kan producera samma mängd värmeenergi med 10 % mindre bränsle. Du kan läsa mer om det här och våra övriga utvecklingsprojekt på adressen www.keravanenergia/ansvar.

Förfrågningar:
lampopalvelu@keravanenergia.fi
(09) 5849 5558


Fjärrvärmeprislistor:

Kervo och Nickby

  Energiavgift fr.o.m. 1.8.2022, €/MWh Energiavgift t.o.m. 31.7.2022, €/MWh
Småhusanslutning 71,42 66,13
Tillägg för biofjärrvärme 1,00 1,00

Söderkulla och Sibbostrand:

  Energiavgift fr.o.m. 1.8.2022, €/MWh Energiavgift t.o.m. 31.7.2022, €/MWh
Småhusanslutning 87,60 81,11
Tillägg för biofjärrvärme 1,00 1,00
Stäng
Search