Skip to content
21.12.2021

Just nu 2021

Elbolagens gemensamma datasystem Datahub tas i bruk i vår

I Finland tas elbolagens nya gemensamma datasystem Datahub i bruk i februari 2022. I Datahub lagras uppgifter om samtliga 3,8 miljoner elförbrukningsplatser i Finland. Uppgifterna används av alla cirka 100 elförsäljare och 80 elnätsbolag i Finland när de betjänar sina kunder, dvs. elanvändarna.

För närvarande är uppgifterna om elanvändarna utspridda i de olika elbolagens system, och ett gemensamt centraliserat system kommer därför att effektivisera verksamheten för alla parter, när kunderna konkurrensutsätter sina elavtal.

I och med Datahub kommer elanvändarnas uppgifter att förmedlas snabbare och informationssäkrare mellan bolagen, vilket gör det enklare och smidigare att teckna elavtal.

Övergångsprocessen kan medföra tillfälliga avbrott i våra tjänster 3.2–8.3.2022

Övergången till det nya centraliserade datasystemet kan medföra avbrott i våra e-tjänster under tiden 3.2–8.3.2022: Elavtal kan ändå alltid tecknas genom att kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon, om det inte går att teckna elavtal på vår webbplats under övergångsprocessen. På grund av övergången uppdateras inte energiförbrukningsinformationen i vår kundportal under tiden 3.2–8.3.2022.


Varudeklaration för såld energi.

Varudeklaration för såld energi i 2021: kärnkraft 50 %, fossila 39 % och förnybara 11 %

Ursprunget för den el som Kervo Energi sålt under 2020. Av den el vi säljer produceras cirka 7 % i våra egna kraftverk. Vi har också andelar i andra finska kraftverk, och den produktion vi får därifrån täcker 10 % av den el vi säljer. Resterande 83 % köper vi på elbörsen.

 

 

 

 

 


Mot klimatförändringen genom lokalt samarbete

Vår användning av fossila bränslen minskade påtagligt när vi i slutet av förra året slutade använda torv i biokraftverket i Kervo. Vi kunde avstå från torv tack vare vårt långsiktiga samarbete med Sinebrychoff, som i dag tillverkar sina drycker klimatneutralt i sitt bryggeri i Kervo.

I biokraftverket producerar vi fjärrvärme för nästan hela Kervo och Sibbo, och att vi slutat använda torv har därför stor betydelse för de lokala invånarnas och företagens klimatavtryck. Totalt minskade koldioxidutsläppen i Kervo och Sibbo med cirka 45 000 ton per år.


CO2-utsläpp blir förnybart bränsle

Vår energiproduktion ska vara klimatneutral senast 2030. För att nå målet krävs det nytänkande och utnyttjande av modern teknik. Vi undersöker bland annat möjligheterna att producera utsläppsfri energi utan förbränning. I september startade vi ett projekt som gör att koldioxidutsläppen från rökgaserna som uppkommer vid vår energiproduktion kan tas till vara och utnyttjas för att framställa syntetisk metan.

Syntetisk metan är ett klimatneutralt bränsle som kan framställas av koldioxid samt av väte som producerats med klimatneutral el. Syntetisk metan kan användas som bränsle för tung trafik samt inom fjärrvärmeproduktionen i Kervo och Sibbo.

Projektet genomförs i samarbete med Q Power. Genom projektet kan vi i bästa fall få ner våra koldioxidutsläpp med hela 16 500 ton per år. Den syntetiska metan som producerats av utsläppen skulle täcka hela 250 tunga fordonskombinationers årliga bränsleförbrukning.

Mer förnybar energi i Kervo

Vi producerar värmen för Kervo-Tusby brandstation i en värmecentral som hittills har drivits med eldningsolja. Från och med november 2021 testar vi att använda förnybar bioeldningsolja i värmecentralen. I och med detta ersätter vi fossilt bränsle med förnybart och minskar våra CO2-utsläpp med 140 ton per år. Om försöket utfaller väl, blir användningen av förnybar bioeldningsolja permanent i brandstationens värmecentral.


Fågelavvisare till Paipis

Työntekijä asettaa sähkölinjaan varoitusmerkkejä linnuillePå våren samlas flyttfåglar på översvämmade åkrar i Paipis och orsakar ibland strömavbrott när de krockar med ellinjerna. Ellinjerna är sedan tidigare utrustade med röda klot som ska skrämma bort fåglarna, men det har inte helt avhjälpt problemet. I våras satte vi upp nya fågelavvisare på ellinjerna i området – de rör sig i vinden och blänker och syns därför bättre. Hittills har de fungerat bra, men vi kommer att hålla noga koll på läget i vår när flyttfåglarna kommer.

Rekordmånga sommarjobb

I somras kunde vi erbjuda rekordmånga ungdomar sommarjobb. Under sommaren jobbade totalt 20 ungdomar hos oss på biokraftverket, inom försäljningen, kundservicen, marknadsföringen samt med elnätsarbeten. Antalet sommarjobbare motsvarade hela 27 procent av vår ordinarie personal. Vi kommer igen att rekrytera sommarjobbare för nästa sommar och meddelar på: www.keravanenergia.fi/rekry när ansökan börjar.

Stäng
Search