Skip to content
12.07.2021

Kervo Energi Ab och Q Power Ab börjar testa klimatneutral produktion av syntetisk metan i syfte att starta Finlands första metaniseringsanläggning i industriell skala

Keravan Energia Oy

Q Power Oy

Kervo Energi Ab och Q Power Ab har kommit överens om strategiskt samarbete för att producera syntetisk metan i anslutning till biokraftverket i Kervo. Syntetisk metan är ett klimatneutralt bränsle som kan användas i trafiken och inom energiproduktionen. Bränslet framställs ur koldioxid som återvunnits ur biokraftverkets rökgaser samt ur väte som producerats med klimatneutral el.

Under våren 2021 gjorde bolagen en förstudie för att utreda projektets potential. På basis av förstudien har bolagen kommit överens om att gå vidare mot en industriell produktionsanläggning på 4 – 10 megawatt. En anläggning på tio megawatt skulle minska de klimatvärmande utsläppen med 16 500 ton per år, och den producerade energimängden skulle räcka till 250 tunga kombinationsfordons bränsleförbrukning.

Förberedelserna för industriell produktion av syntetisk metan inleds i september 2021 med ett projekt där man säkerställer att rökgaserna från biokraftverket går att utnyttja. Samtidigt inleds en genomförbarhetsutredning om en produktionsanläggning i industriell skala, där man preciserar detaljerna kring det tekniska och ekonomiska utförandet av anläggningen och tar fram material som påverkar det slutliga investeringsbeslutet. Målet är att den kommersiella produktionen av syntetisk metan ska komma i gång under 2024.

Avsikten är att utnyttja den producerade syntetiska metanen dels som trafikbränsle, dels i gasnätet i Kervo. Den värmeenergi som uppkommer i produktionsanläggningen utnyttjas i det lokala fjärrvärmenätet.

”Kervo Energi har förbundit sig att minska utsläppen genom konkreta och målinriktade insatser. I produktionen av syntetisk metan ser vi möjligheter att ytterligare minska utsläppen från vår egen energiproduktion, och dessutom en väldigt intressant affärsmöjlighet på en marknad i förändring. Q Powers team har förstklassigt kunnande inom syntetiska bränslen och vi ser fram emot att samarbeta med dem”, säger VD Jussi Lehto på Kervo Energi.

I projektet utnyttjas inhemsk metaniseringsteknik som utvecklats av Q Power. I fråga om energiprestanda och mognad är tekniken av internationell toppklass. Den internationella marknaden för syntetiska bränslen väntas öppna sig under de närmaste åren, i och med att målen för utsläppsminskning snabbt skärps och de europeiska regelverken kring saken blir färdiga. Anläggningen i Kervo öppnar många nya affärsmöjligheter för Q Power och Kervo Energi.

Q Powers VD Eero Paunonen beskriver utvecklingsutsikterna för branschen: ”Bekämpningen av klimatförändringen kräver snabba utsläppsminskningar inom alla ekonomiska sektorer. Syntetisk metan som baserar sig på förnybar energi kommer att ha en mycket central roll i många branscher när effektiva utsläppsminskningar ska verkställas. Jag är entusiastisk över möjligheten att börja samarbeta med Kervo Energi, som redan visat framfötterna när det gäller att genomföra verkningsfulla praktiska klimatinsatser. Tillsammans med dem ska vi nu snabbt gå vidare med det här projektet, som är betydande också i ett internationellt perspektiv.”


Kervo Energi är ett modernt energibolag vars historia går tillbaka till 1906. I sitt sortiment betonar Kervo Energi förnybar och CO2-fri energi; inom sin egen produktion använder bolaget huvudsakligen inhemskt förnybart trädbränsle. Bolaget har redan minskat sina CO2-utsläpp med 88 procent sedan 2010 – bolaget slutade använda stenkol redan 2001 och torv 2020. Det egna solkraftverket i Kervo producerar helt utsläppsfri el, dessutom är bolaget med i flera vind- och kärnkraftsprojekt.

Q Power är ett innovativt finländskt startupföretag som grundades 2019. Bolaget har specialiserat sig på produktionsteknik kring syntetiska bränslen. Q Power har utvecklat teknik för produktion av syntetisk metan med världens bästa verkningsgrad, och har gediget kunnande också inom förgasningsteknik.

Stäng
Search