Skip to content
13.10.2023

Projektet med att förbättra skärgårdens elnät fortskrider

Sibbo Energi underhåller och bygger ut elnätet i skärgården.

Exsane åker ut för att förbättra elnätet i skärgården.

Vår entreprenör Exsane Oy har börjat förbättra elnätet i skärgården och lägger ut sjökablar. Arbetet kan endast utföras när vindförhållandena tillåter det: det utmanande arbetet tillåter endast en maximal vindhastighet av 5 ms/s för att kunna skötas tryggt och säkert. Vi beräknar att det tar ca en månad att utföra arbetet. 

Totalt 6 500 meter ny kabel

Mellan Halsören och Torra Hästen och mellan Krokholmen och Svarta Hästen förnyas 20 kV mellanspänningssjökablar. Lågspänningskabeln på 1 kV mellan Halsören och Fårholmen förnyas också. Det blir totalt 6 500 meter ny mellanspänningssjökabel och 1 100 meter lågspänningskabel.

Sjäkablar läggs ut i Sibbo skärgård.

Det är noggrant arbete att förnya och bygga ut elnätet.

Stäng
Search