Skip to content
24.02.2022

Det rikliga snöfallet orsakade elavbrott i södra Sibbo – felen nu reparerade


Avbrotten orsakade av snöfallet på kartan

Det exceptionellt rikliga snöfallet förorsakade flera elavbrott i elnätet 21.-22.2.2022. Den våta och tunga snön fastnade i träd och grenar och tyngde dem på ellinjerna med elavbrott som påföljd. Rentav ett par tusen kunder, främst i södra Sibbo, i Östersundom i Helsingfors samt i skärgården fick erfara elavbrott. Elen har nu återfåtts även till de kunder som längst varit utan ström. All tillgänglig personal, både egen och entreprenörens, var i terrängen och reparera fel, men de krävande förhållanden fördröjde arbetet, i synnerhet i skärgården.

Vi har granskat elnätet med hjälp av helikopter och ännu lokaliserat en del böjda träd som kan vara till hot för eldistributionen. Dessa träd avlägsnas under dagen och morgondagens lopp, för att förebygga nya elavbrott. Det kan förekomma korta elavbrott på mindre områden i gången, eftersom ellinjerna måste vara strömlösa pga arbetssäkerhetsskäl. Man skall under inga omständigheter röra träd som fallit på ledningana, utan meddela saken åt oss, så avlägsnar vi dem på vederbörligt sätt.

På bilden som tagits från helikoptern, syns hur snön böjer träden över ledningarna (foto Insplan Oy)

Stäng
Search