Skip to content
20.05.2022

Vi förnyar vårt avtalssortiment – elförsäljningsavtal förändras från 1.7.2022

Bakgrunden till förändringen är det kraftigt höjda elpriset

Elpriset och variationerna i det har ökat kraftigt i Finland. Bristen på bränslen för elproduktion, kriget i Ukraina och den accelererade inflationen är de största orsakerna till prisutvecklingen på el. På grund av marknadsprisutvecklingen på el och svårigheterna att förutsäga priset, samt de kraftigt ökade riskerna i samband med elanskaffningen förnyar vi vårt sortiment av elförsäljningsavtal.

Vi utvecklar vårt produktsortiment så att det bättre motsvarar dagens marknadsläge. Genom att på det här sättet reagera på den nya situationen möjliggör vi även i fortsättningen högklassiga elförsäljningsavtalsprodukter och förstklassig service för våra kunder. I fortsättningen har vi följande tillsvidareavtal: Kvartalsel-avtal och Smartel-avtal (dvs. börselavtal).

Förändringen kräver inga åtgärder från kundens sida

Från och med 1.7.2022 blir de tills vidare gällande elförsäljningsavtalen ett befintligt Kvartalselavtal. Kontraktsnumret förblir oförändrat. Förändringen kräver inga åtgärder från din sida. Om ditt faktureringsintervall är två månader eller längre, kan det tillfälligt finnas två olika elförsäljningsavtalsprodukter på din räkning vid tidpunkten för avtalsbytet.

Det nya Kvartalsel-avtal motsvarar det gamla elförsäljningsavtalet i fråga om mätnings- och produktionssättet. Om energin från det gamla elavtal till exempel har producerats med vindkraft, kommer Kvartalsel-avtalet likaså att gälla el som producerats med vindkraft.

Kvartalsel är ett bekymmersfritt elavtal

Med ett Kvartalsel-avtal får du alltid marknadsprissatt el till fast pris. Energipriset för respektive prisperiod bildas utifrån marknadspriset på el den sista noteringsdagen i månaden som föregår prisperioden. På priset läggs kostnader för elanskaffning. Kvartalsel har 14 dagars uppsägningstid.

På grund av avtalsändringen har prisbestämningstidpunkten för den prisperiod som börjar 1.7.2022 undantagsvis bildats utifrån marknadspriset 5.5.2022. I tabellen nedan ser du priserna för Kvartalsel 1.7–30.9.2022. Energipriset för den prisperiod som börjar 1.10.2022 bildas på normalt sätt den sista augusti.

Pris på Kvartalsel-avtal från 1.7.2022 (enligt marknadspriset 5.5.2022). Priser inkl. moms 24 %:

Giltighetstid 1.7-30.9.2022
Grundavgift: €/mån 3,00
Energiavgift: Grundel 11,90 c/kWh
Energiavgift: Tidsel Dag: 12,40 c/kWh

Natt: 10,80 c/kWh

Energiavgift: Säsongsel Vintervardag: 12,60 c/kWh

Övrig tid: 11,20 c/kWh

Tillägg för bio- och vindkraftsel: 0,30 c/kWh
De nya priserna meddelas på adressen keravanenergia.fi/vartti senast en månad innan prisperioden börjar.

Du kan kolla ditt gällande elförsäljningsavtal genom att gå in på vår kundportal på adressen: portal.keravanenergia.fi eller genom att kontakta vår kundtjänst vardagar kl. 9-15 på nummer: (09) 5849 5526 eller via e-post: asiakaspalvelu@keravanenergia.fi.

Vi erbjuder också tidsbundna elförsäljningsavtal med fast pris. Du kan läsa mer om våra olika elförsäljningsavtal på adressen: www.keravanenergia.fi/elavtal

Stäng
Search