Skip to content
10.05.2021

Vi röjer luftburet elnät i Sibbo

Exempelvis hård vind och snöbelastning kan förorsaka avbrott i eldistributionen. För att minska på eventuella störningar i eldistributionen röjer vi hela vårt elnät i fem års cykler. Vid röjningen avlägsnas träd och grenar som vuxit sig för nära elledningarna av en skogshuggare.

Detta år står sydöstra Sibbo i turen att röjas. För tillfället rör sig skogshuggaren i Spjutsundområdet. Det exakta röjningsområdet är märkt med gult på bifogad karta. För att förorsaka så lite olägenheter som möjligt för markägare och invånare, röjer vi inte med skogsmaskin. De röjda träden och buskarna tillhör markägarna och lämnas på ledningsgatan.

Raivattava alue 2021

Stäng
Search