Skip to content
31.10.2023

Vi sänker priset på Lokalel – för tredje gången

Kervo Energi och Sibbo Energi sänker priset på Lokalelavtalet från och med den första december.

För oss är ansvarstagande inte bara tomma ord. För oss innebär ansvar att vi verkligen ger gott tillbaka till samhället och våra lokala kunder, när vi har möjlighet till det.

Den senaste vintern och året har varit exceptionellt på många sätt: elpriserna har svängt kraftigt upp och ner. I år ligger gasreserverna i Europa och den nordiska vattensituationen på en bra nivå, vilket har hållit elpriset och prisprognoserna måttliga.

Målet med Kervo Energi och Sibbo Energi är inte att maximera vinsten åt våra ägare, utan att främja välfärden i vårt område. Eftersom vi har lyckats förbättra och effektivisera vår verksamhet på andra områden, så vi kan rikta de besparingar vi fått där till våra Lokalel-kunder.

“Hos Kervo Energi strävar vi efter att vara en del av våra kunders vardag. Speciellt i kriser gör vi allt för att säkerställa att energi är tillgängligt och elpriserna så förmånliga som möjligt. Jag är därför mycket nöjd med att vår acceptabelt goda start på året möjliggör en prissänkning för våra Lokalel-kunder”, säger VD Jussi Lehto.

Detta är den tredje gången vi sänker priset på Lokalelavtalet. Dagspriset sänks till samma nivå som nattpriset, vilket är 12,90 cent/kWh (inkl. moms 24 %).

Det nya sänkta elpriset träder i kraft den första december och gäller för alla kunder som har ett Lokalelavtal. Övriga villkor i det tidsbundna elavtalet förblir oförändrade.

Stäng
Search