Skip to content
Tillsvidareavtal

Leveransskyldigt elavtal

Kervo Energi är elförsäljare med leveransskyldighet inom elnätsområdet för Kervo Energi och Sibbo Energi.
Elpris 18,00 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån.

Vad innebär leveransskyldighet?

Leveransskyldigheten innebär att en elförsäljare med betydande marknadsinflytande inom ett visst elnätsområde måste leverera el, till skäligt pris och villkor, till konsumenter och andra slutförbrukare inom elnätsområdet.

Märk att leveransskyldigheten gäller även för kunder, som saknar kreditupplysning och har upprepade betalningsanmärkningar, eller som av annan anledning inte har kunnat sluta avtal med andra elleverantörer.

Användningsplatsen (driftsstället) får
  • ha huvudsäkringar på högst 3 x 63 ampere
  • köpa högst 100 000 kWh el per år.

Leveransskyldighet definieras i 67 och 68 §§ elmarknadslagen.

Sähkölämmitteisen talon ikoni

Leveransskyldighet i nätområdet Kervo och Sibbo

Kervo Energi är elförsäljare med leveransskyldighet inom elnätsområdet för Kervo Energi och Sibbo Energi.

Detta innebär att du som bor i området kan få ett elavtal av oss även om dina kreditupplysningar inte är i sin ordning eller om du av annan anledning inte kan teckna elavtal med annan elförsäljare.

Vårt leveransskyldiga elavtal

Vårt leveransskyldiga elavtal heter Leveransskyldigt elavtal.

  • Det totala elpriset består av elpris/kWh och en månatlig grundavgift.
  • Märk att elnätsavgifterna tillkommer också.
  • Elavtalet gäller tills vidare och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Elpriset baserar sig på elmarknadspriset på Nasdaq OMX-derivatbörsen och inkluderar en leveransmarginal för Kervo Energi-bolagen. I priset ingår också elhandelskostnader och andra kostnader såsom profilkostnader och möjliga myndighetsavgifter. Priserna inkluderar moms (24 %).

Eventuella förändringar i elpriset baseras på förändringar i ovan nämnda komponenter, som utgör energiavgiften. Prisändringar meddelas minst en månad innan det nya elpriset träder i kraft.

Läs våra avtalsvillkor här

Kontakta vår kundtjänst om du vill teckna ett leveransskyldigt elavtal.

Stäng
Search