Skip to content

Införandet av systemet Datahub påverkar våra elektroniska kanalers funktion 3.2–8.3.2022

Vad är Datahub för något?

Datahub är ett lagstadgat system för informationsutbyte som gäller alla elbolag och som införs i februari 2022. I Datahub lagras uppgifter om samtliga 3,8 miljoner elförbrukningsplatser i Finland. Uppgifterna används av alla cirka 100 elförsäljare och 80 distributionsnätsbolag i Finland när de betjänar sina kunder, det vill säga elanvändarna.

Datahub administreras av Fingrid Datahub Oy, som är ett dotterbolag till stamnätsbolaget Fingrid. Bolaget sköter den operativa verksamheten i anslutning till Datahub.

I Datahub kommer man i enlighet med elmarknadslagen att spara uppgifter om elförbrukningsplatsen samt kunduppgifter och förbrukningsuppgifter. Syftet med systemet är att påskynda informationsutbytet mellan parterna, genom att alla som har rätt att få information har tillgång till den samtidigt – jämlikt och uppdaterat. Datahub kommer till exempel att påskynda processen vid byte av elförsäljare.

Inverkan under övergångsprocessen

På grund av införandet av det rikstäckande Datahub informationssystemet kan det förekomma tröghet och avbrott i uppgörandet av elavtal. Vi beklagar för störningen! Kontakta kundtjänsten vid behov; t. (09) 5849 5526 / asiakaspalvelu@keravanenergia.fi.

Vad innebär Datahub för kunderna?

De nuvarande förbrukningsplatsnumren ersätts av GSRN-koder

Införandet av Datahub kräver inga åtgärder från kundernas sida. När systemet har införts i februari 2022 syns förändringen för kunderna i elräkningen, när det gamla förbrukningsplatsnumret ändras till en GSRN-kod med 18 tecken. Det nya GSRN-koden består av tre delar: en företagskod, en unik kod och ett kontrollnummer.

Kunderna kan kontrollera sina uppgifter även i Datahub om de så vill

Också elanvändarna har åtkomst till Datahub. Där kan de se uppgifter om sin elanvändning, till exempel förbrukningsdata och kunduppgifterna för sin förbrukningsplats. Kunderna kan fortsättningsvis också kontrollera sina avtals- och förbrukningsuppgifter via vår Kundportal. Kunder som har flera förbrukningsplatser på olika håll i landet kan vid en och samma inloggning i Datahub se uppgifter för dem alla, oavsett elbolag. Kunderna loggar in i Datahub genom suomi.fi-inloggning.

Stäng
Search