Skip to content

Information om elmätare

Dagens elmätare är fjärravlästa, vilket betyder att mätarna automatiskt skickar information om elförbrukningen till energibolaget med hjälp av ett avläsningssystem och telekommunikationsnätet. Du behöver alltså inte längre avläsa din elmätare och skicka värdena manuellt. 

De fjärravlästa elmätarna är till nytta för kunden på många sätt. Först och främst sker faktureringen exakt enligt den faktiska förbrukningen – det behövs inte längre några uppskattnings- och avläsningsräkningar. De fjärravlästa mätarna gör också att vi kan ge kunderna möjlighet att se sin egen energiförbrukning ända ner på timnivå. Tack vare mätarna får vi också lättare information om störningar i eldistributionen, så att vi kan reparera fel snabbare och effektivare. 

Du får inte längre bryta strömmen via huvudbrytaren för en längre tid

Förr var det vanligt att man inför vintern bröt strömmen till sommarstugan med huvudbrytaren eller genom att skruva ur säkringarna. Nu när elmätarna är fjärravlästa kan man inte längre göra så här, eftersom mätaren då faller bort från fjärravläsningen och orsakar en felsituation för elbolaget. Det kan leda till ett onödigt kontrollbesök. Vi får inte information om eventuella strömavbrott och kan inte hålla koll på eldistributionen till fastigheten, om mätaren inte kan avläsas. Om en elmätare fallit bort från fjärravläsningen för en längre tid leder det också till att kunden överförs till fakturering på basis av uppskattning och kan få en uppskattningsfaktura, trots att ingen el förbrukas i fastigheten för tillfället. 

Därför är det viktigt att du bryter strömmen via kopplingsanordningen på den fjärravlästa mätaren om du är borta en längre tid. Då hålls mätaren kvar i fjärravläsningssystemet, även om strömmen bryts från mätaren vidare till fastigheten. I bruksanvisningarna för elmätare nedan hittar du närmare instruktioner om hur du bryter strömmen. 

Obs! När elarbeten utförs ska strömmen för elsäkerhetens skull fortsättningsvis brytas via bostadens huvudströmbrytare. 

Stäng
Search