Skip to content

Vädersäkert elnät i Kervo och Sibbo

Pålitlig, säker och miljövänlig eldistribution

Vi bygger och underhåller vårt elnät på ett miljömässigt hållbart sätt

Våra elnät är belägna i Kervo och Sibbo. Områdena är väldigt olika ur eldistributionssynvinkel. Kervo är en liten stad med tät bebyggelse, där elnätet har varit helt nedgrävt redan i flera årtionden. Sibbo däremot är ett vidsträckt område med gles bebyggelse och mycket skog och åker. På landsbygden består elnätet fortfarande huvudsakligen av luftledning. Vi utvecklar elleveranssäkerheten långsiktigt och vårt mål är att elnätet också i Sibbo ska vara nedgrävt till över 60 procent före år 2028. 

I Sibbo beror strömavbrotten nästan alltid på att snö och blåst har orsakat fel på luftledningarna. Genom att ersätta luftledningarna med jordkabel kan felen minskas till en bråkdel. Om en kund tidigare har upplevt exempelvis 10 strömavbrott per år, minskar antalet till mindre än ett när elnätet har grävts ner. 

Vi byter också systematiskt ut gamla stolptransformatorer mot parktransformatorer. Transformatorerna innehåller olja, som är skadlig för miljön om den rinner ut i marken vid eventuella fel. Parktransformatorer är säkrare än stolptransformatorer, eftersom olja inte kan rinna ut i marken från dem. 

 

Byggda och rivna transformatorer

Nedgrävning av elnätet

Stäng
Search