Skip to content

Retroaktiv elpriskompensation

Riksdagen har godkänt en ny lag om den retroaktiva elpriskompensationen, som ges till konsumenter. Det höga elpriset kommer att kompenseras i konsumenternas elräkningar i april-maj eller i enlighet med kundens egen faktureringsrytm.

Nedan hittar du aktuell information och instruktioner gällande elpriskompensationen.

Den retroaktiva elpriskompensationen utbetalas automatiskt – du behöver inte göra någonting!

Baserat på elpriskompensationslagen har våra konsumentkunder rätt till retroaktiv elpriskompensation, om vissa villkor uppfylls. Det belopp som anges i lagen återbetalas automatiskt på elräkningen, vilket innebär att du inte aktivt behöver ansöka om återbetalning.

Den första delbetalningen av elpriskompensationen betalas utgående från elförbrukningen i november-december 2022. Den andra delbetalningen utbetalas dubbelt, baserat på elförbrukningen i januari 2023. På så sätt beräknas elpriskompensationen för en period motsvarande fyra månader.

Kontakta inte vår kundtjänst i onödan – om du har ett giltigt elavtal kommer återbetalningen automatiskt på din elräkning, och du behöver inte göra något för att få den!

Information om och villkor för att få retroaktiv elpriskompensation

  • Ersättning betalas för elräkningar under fyra månader. Återbetalningen baseras på elförbrukningen i november, december och januari, och den tar även hänsyn till det kundspecifika priset för dessa månader.
  • Självrisken är 90 euro/faktura. Ersättning utgår för den del som överstiger 50 % självrisken, högst 700 euro per månad.
  • Du får ingen återbetalning om elpriset på elavtalet är lägre än 10 cent/kWh.
  • Det genomsnittliga skattepliktiga priset viktat med slutanvändarens förbrukning, överstiger 10 cent/kWh om minst två olika fastpristidsindelningar har avtalats i elförsäljningsavtalet.
  • Elpriskompensationen betalas inte om kreditbeloppet är mindre än fem (5) euro.
  • Avtal som baseras på timpris anses vara direkt täckta av subventionen. Har du alltså ett Smartelavtal, omfattas du direkt av kompensationen.
  • Vi drar automatiskt av elpriskompensationen från dina elräkningar.
  • Om ditt elavtal redan har upphört får du närmare info senare angående återbetalningsbetalningen.
  • Återbetalningen är specifik för användningsplatsen.
  • Övriga elbidrag och -understöd, påverkar inte din rätt att få elpriskompensationen.
Stäng
Search