Skip to content

Att sköta ärenden för någon annan i kundportalen

Företag och bostadsbolag

Sköter du ärenden i vår Kundportal som representant för ett företag eller bostadsbolag? Vi kan sätta in dig som representant för flera objekt, så att du ser alla uppgifter vid en och samma inloggning.

FYLL I OCH SKICKA FULLMAKTEN →

Konsumentkunder

Vill du ge någon annan fullmakt att sköta dina ärenden i Kundportalen?

FYLL I OCH SKICKA FULLMAKTEN →

Stäng
Search