Skip to content

Begär offert på anslutningen till fjärrvärme

Du kan begära offert på anslutning till fjärrvärme med blanketten nedan. Fyll i blanketten så fullständigt som möjligt. Obs: den här blanketten är avsedd för småhusägare som ansluter sig. För företag och flervåningshus finns en särskild blankett (på finska).

  • Uppgifter om fastigheten
  • Uppgifter om bränsleförbrukning

  • Fjärrvärmerummets placering

  • Tilläggsuppgifter

  • Kontaktuppgifter

Stäng
Search