Skip to content

Fjärrvärmeavgifter och anslutningsavgifter

Kervo

 från 1.1.2024

Priser inkl. moms 24%.

Småhusanslutning

Småhusanslutningen gäller småhus med högst två lägenheter och en volym på högst 1000 m3.

Anslutningsavgift 5 580 €

Förutom det ovan nämnda betalar kunden en tilläggsavgift för en anslutningsledningsandel, som överstiger 20 m.

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar.

Grundavgift, småhusanslutning

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,30×V

V= Uppvärmd byggnadsvolym (m3) enligt RT-kort 120.12.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24%

Energiavgift t.o.m. 31.12.2023, €/MWh

Småhusanslutning 77,14 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Energiavgift fr.o.m. 1.1.2024, €/MWh

Småhusanslutning 83,69 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Om bränslepriserna väsentligt förändras kan energiavgiften på beslut av Kervo Energi Ab:s styrelse justeras faktureringsmånadsvis så att den motsvarar de förändrade kostnaderna.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24%

Då skatter och offentliga avgifter förändras kan priserna justeras i enlighet med den påverkan förändringen har.

Stäng
Search