Skip to content

Tjänsteprislista

Kervo och Sibbo

från 18.1.2021

Priser inkl. moms 24 % om inget annat anges.

 

Fakturering och indrivning

Inkassobesök 80,00 €
Kopia av faktura 5,00 €
Intyg över faktureringen på kundens begäran 10,00 €
Påminnelseavgift (momsfri avgift) 5,00 €
Frånkoppling från nätet 52,42 €*
Återinkoppling till nätet 65,00 €**

*Frånkopplingsavgiften är mervärdesskattefri, då förbrukarkundens fjärrvärme/naturgas frånkopplas pga. betalningsförsummelser.

** Ifall frånkoppling sker på kundens egen begäran, är det fråga om utförande av mervärdesskattepliktig tjänst åt kunden.

Mätning av fjärrvärme och naturgas

Extra avläsning av fjärrvärme- eller naturgasmätare 80,00 €
Skriftlig utredning över fjärrvärme- eller naturgasförbrukningen 30,00 €
Testning av mätfel (VTT eller motsv.) enligt särskilt avtal

Övriga fjärrvärmetjänster

Fotokopia av ritningar över anläggningar på kundens förbrukningsställe 20,00 €
Extra ibruktagnings- eller slutbesiktning (nya objekt) 55,00 €
Konditionstest av värmeväxlare + rapport enligt särskilt avtal
Kontroll av värmeväxlares regleranordningar enligt särskilt avtal
Arbete:
vardagar kl 7.00 – 15.30 62,00 €/h
dejourtid 124,00 €/h
Rådgivande besök hos kunden 80,00 €/h
Onödigt besök av montören
Avgiften debiteras ifall montören inte på grund av kunden kommer åt att utföra sitt jobb på överenskommen tidpunkt.
125,00 €/h
Minimidebitering för arbetet är 1h.

Avgiftsfria tjänster

  • Värme- eller naturgasförbrukningsrapport en gång per år
  • Lokalisering av fjärrvärme- eller naturgasledningar
    (vid beställning 3 vardagar före visning, annars timdebitering 62,00 €/h).
  • Råd om energianvändning och material i anslutning därtill

Fråga efter tilläggsuppgifter:

kerava.laskutus@keoy.fi

p. (09) 5849 5526

Stäng
Search