HYÖDYLLISTÄ TIETOA SÄHKÖ­URAKOITSI­JALLE


Mittarointi- ja kytkentäpyynnöt

Mittarointi- ja kytkentäpyynnöt voit tehdä yleistietolomakkeella.

Ohje: Virtamuuntajien ohjeellinen mitoitus pienjännitteellä (pdf)

Ohje: Mittaroinnin yleisohje urakoitsijalle + tarkistuslista (pdf)


Kaapeleiden sijaintitiedot (sähkö-, kaasu- ja kaukolämpöjohdot)

Tiedot maakaapeleiden sijannista löydät kätevimmin osoitteessa www.kaivulupa.fi.
Opastusta saa myös numerossa 0800 133 544 arkisin klo 07.00-17.00.


Puunkaatoapu

Oletko aikeissa kaataa puun, mutta se kasvaa lähellä sähkölinjaa? Tarjoamme puunkaatoapua silloin kun kaadettava tai karsittava puu voi vaurioittaa sähköjohtoja tai puunkaatajalla on sähkötapaturmariski. Puunkaatoapu tarkoittaa, että tulemme avustamaan asiakkaan tilaamaa metsuria - puunkaatoapuun ei siis kuulu varsinainen puun kaato.

Suosittelemme puunkaatoavun tilaamista hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Puunkaatoapu on maksutonta ja sen hoitaa yhtiömme puolesta jakelualueellamme Exsane Oy. Soita puunkaatoapua tarvitessasi Exsane Oy:n palvelunumeroon 040 558 7270.

Myös varsinaisen puun kaatamisen voi tilata Exsane Oy:ltä, joka hoitaa laskutuksen suoraan kanssanne.


#