Hyppää sisältöön

Energiayhteisö taloyhtiössä

Energiayhteisön avulla kerrostalon asukkaat voivat ryhtyä tuottamaan aurinkosähköä omaan käyttöön.

Mikä on energiayhteisö?

Energiayhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka tuottaa sähköä yhteisillä laitteilla, ja jonka jäsenet jakavat tuotetun sähkön keskenään. Energiayhteisön voivat perustaa esimerkiksi taloyhtiön asukkaat.

Energiayhteisöä perustettaessa taloyhtiö investoi aurinkovoimalaan ja siitä saatava sähkö jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken. Energiayhteisö pienentää jäsentensä tarvetta ostaa sähköä, eli lisää energiaomavaraisuutta. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö tarkoittaa sitä, että sähkön tuotanto ja kulutus tapahtuu kiinteistörajojen sisällä.

Aiemmin aurinkopaneelien tuottamaa sähköä voitiin hyödyntää vain kerrostalon kiinteistösähkönä esimerkiksi valaistukseen ja hisseihin.

Havainnekuva kerrostalosta, jonka katolla olevasta aurinkovoimalasta johdetaan sähköä porraskäytävän valaistukseen

Energiayhteisöjen myötä yhteisillä aurinkopaneeleilla tuotetusta sähköstä voivat hyötyä nyt myös huoneistojen asukkaat, eli energiayhteisön jäsenet.

Havainnekuva kerrostalosta, jonka katolla olevasta aurinkovoimalasta johdetaan sähköä asuntoihin

Energiayhteisön hyöty

Energiayhteisöt ovat kannattavia erityisesti asunto-osakeyhtiömuotoisissa kerrostaloissa ja rivitaloissa. Lainmuutoksen ansiosta, tällaisissa kohteissa voidaan nykyään hyödyntää aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä, niin talon yhteisissä tiloissa kuin asukkaiden asunnoissa.

aurinkopaneelit ikoni
Kasvata energiaomavaraisuutta ja säästää sähkölaskussa

Energiayhteisö tuottaa sähköä sekä taloyhtiön että asukkaiden käyttöön. Itse tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa sähkön siirtomaksuja eikä sähköveroa, joten myös sähkön siirtolasku pienenee.

ympäristöystävällisyyden ikoni
Tuota päästötöntä lähienergiaa ja pienennä hiilijalanjälkeä

Omalla aurinkovoimalalla tuotettu sähkö on täysin puhdasta lähienergiaa. Se on kokonaan uusiutuvaa CO2-vapaata sähköä, joka pienentää sekä taloyhtiön että asukkaiden hiilijalanjälkeä.

Miten energiayhteisö toimii?

Talon aurinkovoimala tuottaa sähköä ensisijaisesti kiinteistön tarpeisiin.Energiayhteisössä aurinkovoimalan koko kuitenkin mitoitetaan tuottamaan sähköä sekä kiinteistön että asukkaiden tarpeelle. Kiinteistön sähköntarpeen ylittävä osuus aurinkovoimalan tuotannosta jaetaan yhteisön jäsenten kulutettavaksi yhtiökokouksessa päätetyn jakosuhteen mukaisesti. Jos sähköä jää tämänkin jälkeen yli, syötetään ylijäämä sähkönjakeluverkkoon. Tästä maksetaan energiayhteisölle korvaus erillisen sähkönostosopimuksen mukaisesti. Sopimus on tehtävä, vaikka sähköä ei olisi aikomusta syöttää jakeluverkkoon, sillä sähkönostosopimus on aurinkovoimalan verkkoon kytkemisen ehtona. Ylijäämäsähkö voidaan jakeluverkkoon syöttämisen sijaan myös varastoida akustoon myöhempää käyttöä varten.

Kuinka energiayhteisön tuottama sähkö jaetaan?

Kun puhutaan energiayhteisön tuottaman sähkön jakamisesta, on kyse hyvityslaskennasta. Energiayhteisön hyvityslaskenta tarkoittaa tuotannon jakamista yhteisön jäsenille heidän ilmoittamansa jakosuhteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvitystä jokaisen jäsenen omassa sähkölaskussa. Hyvitys tehdään jokaiselta mittausjaksolta erikseen. Mittausjakso on tällä hetkellä yhden tunnin, mutta tulevaisuudessa tullaan siirtymään 15 minuutin mittausjaksoon.

Miten hyvitys näkyy energiayhteisön jäsenen sähkölaskussa?

Jokaiselta tunnilta jäsenen verkosta ostaman sähkön määrästä vähennetään tuotantolaitoksen tuottama energiamäärä, joka on jakosuhteen mukaisesti jäsenelle osoitettu. Energiayhteisöltä saatu sähkö siis pienentää sen sähkön määrää, josta maksetaan energiayhtiölle. Jos energiayhteisön aurinkovoimalalta saadun sähkön määrä on suurempi kuin jäsenen sähkön kulutus, palautuu ylijäävä sähkö takaisin kiinteistön sähkönkulutukseen tai ylijäämäsähköksi sähköverkkoon, josta energiayhteisö saa ostosopimuksen mukaisen korvauksen.

Entäs sähkövero?

Energiayhteisöjä koskevat samat sähköverovelvoitteet kuin kaikkia sähköntuottajia. Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla aurinkovoimalaitoksella sähköä tuottava, on vapautettu sähköverotuksen velvollisuudesta. Yli 100 kVA:n nimellistehoisen ja enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavan sähkön pientuottajan on pakko rekisteröityä Verohallinnolle sähköverovelvolliseksi.

Miksi hankkia taloyhtiön aurinkovoimala Keravan Energialta?

Tarjoamme taloyhtiöille kokonaisvaltaista palvelua energia-asioissa.

Tyytyväisyys ikoni, peukku ylöspäinParempi hyvitys ylijäämäsähköstä

Hyvitämme ylijäämäsähkön tuotannon tuntikohtaisesti Nord Poolin spot-hinnalla. Muilta asiakkailtamme vähennämme hyvityksestä marginaalin 0,30 snt/kWh, mutta jos hankit aurinkovoimalan meiltä, saat hyvityksen ilman vähennystä!

Kädenpuristuksen ikoniHanke maaliin vähällä vaivalla

Keravan Energialta saat taloyhtiön aurinkovoimalan vaivattomasti avaimet käteen -palveluna. Hoidamme kartoituksen, rahoituksen, asennuksen ja taloyhtiön sekä jakeluverkonhaltijan väliset sopimukset kokonaispalveluna.

Palvelumaksuhinnasto

Hinnat sis. alv 24 %

Energiayhteisön perustamiskulu 100,00 €
Muutoskulu, enintään kolme käyttöpaikkaa 50,00 €
Muutoskulu, enemmän kuin kolme käyttöpaikkaa 100,00 €

Energiayhteisön perustaminen

Miten energiayhteisö perustetaan taloyhtiöön? Katso alta vaihe vaiheelta, miten toimia, kun taloyhtiössäsi on noussut esiin intoa perustaa energiayhteisö:

1.

Taloyhtiön vastuuhenkilö, esim. hallituksen puheenjohtaja, pyytää meiltä kartoituksen aurinkovoimalasta.
Tilaa kartoitus täällä

2.

Tämän jälkeen me toimitamme vastuuhenkilölle

    • kartoituksen pohjalta tehdyn tarjouksen aurinkovoimalasta sekä energiayhteisöstä
    • sopimuspohjan energiayhteisön perustamista varten

3.

Energiayhteisön perustamisesta ja aurinkovoimalan investoinnista päätetään yhteisökokouksessa.

    • Kokouksessa tulee määrittää yhteisöön liittyvät käyttöpaikat sekä sähköntuotannon jakosuhteet hyvityslaskentaa varten (jakosuhteen on oltava yhteensä 100 %).
    • Jakosuhteet jaetaan samassa suhteessa vastikkeiden tai asuinneliöiden kesken. Jos jakosuhteet halutaan toteuttaa jollain muulla tavalla, tulee yhtiöjärjestykseen tehdä muutoksia.

4.

Taloyhtiö tilaa aurinkovoimalan.

5.

Aurinkovoimala asennetaan kiinteistöön ja asentaja tekee tarvittavat paperityöt käyttöönottoa varten.

7.

Taloyhtiö perustaa energiayhteisön ilmoittamalla siitä jakeluverkkoyhtiölle.
Tee ilmoitus energiayhteisöstä

Ilmoitukseen tulee liittää lista energiayhteisön jäsenistä. Käytä ilmoittamiseen tätä tiedostoa. Tiedosto aukeaa taulukkolaskentaohjelmaan. Huom. jakosuhteet maks. kahden desimaalin tarkkuudella. Ennen liittämistä tallenna se pdf-muotoon.

8.

Taloyhtiö ja jakeluverkonhaltija tekevät sopimuksen energiayhteisöstä.

Tutustu sopimukseen ja ehtoihin

9.

Aurinkovoimala otetaan käyttöön ja hyvityslaskenta energiayhteisön jäsenille alkaa.

Kysymyksiä taloyhtiöiden energiayhteisöistä

Sulje
Search