Hyppää sisältöön

Tietoa Keravan Energiasta

Tältä sivulta löydät tietoa Keravan Energia -yhtiöistä, jonka muodostavat Keravan Energia Oy, Sipoon Energia Oy ja Keravan Lämpövoima Oy.

Energiaa kuin pienestä kylästä

Olemme moderni energiayhtiö, jonka historia ulottuu vuoteen 1906. Vahvuutemme on monipuolinen tuotevalikoima ja erinomainen asiakaspalvelu. Täyden palvelun energiakumppanina selvitämme asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja tarjoamme heille aidosti sopivimman ratkaisun. Sähköä ja lämpöä siirrämme Keravalla ja Sipoossa, mutta tuotteita ja palveluita myymme kaikkialle Suomeen.

Organisaatio

Konsernin rakenne

keravan energia ja sipoon energia ikoni

Keravan Energia Oy, emoyhtiö

  • Keravan kaupunki 96,5 % 
  • Sipoon kunta 3,5 % 

Sipoon Energia Oy, tytäryhtiö

  • Keravan Energia 100 %

Keravan Lämpövoima Oy, tytäryhtiö

  • Keravan Energia 100 %

Emoyhtiö Keravan Energia Oy on kuntaomistajiensa (Keravan kaupunki 96,5 % ja Sipoon kunta 3,5 %) kautta asiakkaidensa omistama yhtiö.

Toiminta-ajatus

toiminta-ajatus

Luomme hyvinvointia alueellemme

  • siirtymällä päästöttömään energiantuotantoon. Olemme vähentäneet CO2-päästöjämme jo 88% mm. luopumalla fossiilisista polttoaineista.
  • ylläpitämällä edullisia sähkönsiirtohintoja voittojen keräämisen sijaan, jotta Keravalla ja Sipoossa olisi mahdollisimman edullista elää ja yrittää.
  • sponsoroimalla paikallisia seuroja ja yhdistyksiä, jotta mahdollisimman monella alueemme asukkaalla olisi mahdollisuus harrastaa.

Lue lisää vastuullisuudestamme

Lue lisää sponsoroinnista


Avainlukuja

Osakkuusyhtiöt 

Keravan Energia on mukana seuraavissa yhtiöissä: 

Energiantuotanto 

Olemme investoineet monipuoliseen energiavalikoimaan. Olemme mukana niin tuuli-, vesi, aurinko- ja ydinvoimatuotannossa. Osuutemme voimalaitoksista olemme hankkineet keskitetysti Suomen Voiman Oy:n kautta, joka on ns. Mankala-periaatteella toimiva yhtiö, joka omistaa voimalaitososuuksia ja hankkii vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiön tavoitteena on tuottaa osakkailleen parempi energiaomavaraisuus ja olla merkittävä toimija pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. 

www.suomenvoima.fi
www.pohjolanvoima.fi
www.tvo.fi
www.voimaosakeyhtio.fi
www.fennovoima.fi
www.kanteleenvoima.fi
www.puhuri.fi
www.nordfuel.fi 
www.uvr.fi 

Muu yhteistyö 

Olemme mukana osakkaina seuraavissa yhteistyöyrityksissä: 

Tripower Oy on Mäntsälän Sähkön, Keravan Energian, Porvoon Energian ja Nurmijärven Sähkön omistama yhteistyöyritys, joka keskittyy lähinnä tietojärjestelmiin liittyviin hankkeisiin. 

www.tripower.fi 

Woodtracker Oy on kansainvälisillä bioenergiamarkkinoilla toimiva suomalainen yritys, joka hankkii ja toimittaa osakkailleen uusiutuvaa, kestävästi tuotettua bioenergiaa. 

www.woodtracker.eu 

Suomen Energiavarat Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka tehtävänä on omistajana kehittää Vapo Oy:n toimintaa ja varmistaa kotimaisten energiavarojen saatavuus. 

www.sev.fi 

Fincopower Oy kilpailuttaa sähköverkonrakennusmateriaalin hankintaa omistajiensa puolesta. 

www.fincopower.fi 

Toimintapolitiikka

Olemme asiakkaidemme paras asiantuntija kaikissa energia-asioissa. Toimitamme korkealaatuisia energiatuotteita ja -palveluita mahdollisimman häiriöttömästi ja luotettavasti. Hyödynnämme laaja-alaista näkemystämme energia-alasta asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten sopivien ratkaisuiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin laadukkaalla, tehokkaalla, ketterästi kehittyvällä sekä ympäristön huomioon ottavalla toiminnalla. Tavoitteemme on tukea toiminta-alueemme vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttämiseen. Omassa toiminnassamme huomioimme energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen periaatteita energiankulutuksen pienentämiseksi. Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme.

Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön sekä rakentamalla omia tuotantoyksiköitä että yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Toiminnassamme sitoudumme suojelemaan ympäristöä ja sen monimuotoisuutta sekä ehkäisemään pilaantumista. Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia parantamalla jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa.

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja sitoudumme parantamaan toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja energiatehokkuuden sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Sitoudumme täyttämään toimintaamme koskevat lakisääteiset vaatimukset ja muut sitovat velvoitteet, noudatamme lakeja, viranomaismääräyksiä ja toimialamme standardeja sekä ennakoimme tulevia muutoksia.

Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, ammattitaidosta ja pätevyydestä sekä varaamme toimintaamme tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit. Kannustamme henkilöstöä kehitystarpeiden tunnistamiseen, palautteen antamiseen sekä aloitteiden tekemiseen. Poistamalla vaaroja ja vähentämällä työterveys ja -turvallisuusriskejä suojelemme henkilöstöä ja sidosryhmiämme tapaturman vaaroilta sekä varmistamme toiminnassamme turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet, tavoitteena nolla tapaturmaa -periaatteen toteutuminen.

Keravan Energia -yhtiöissä on käytössä sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Järjestelmät luovat pohjan yhtenäisiin toimintatapoihin sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Sertifioinnilla varmistetaan, että toiminta vastaa standardien vaatimuksia ja että käytännössä toimitaan niiden mukaisesti.

ISO 9001 -standardi perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan ja toimii työkaluna liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä.

ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa sen.

ISO 45001 -standardi on työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Sulje
Search