Hyppää sisältöön

Edullista, luotettavaa ja ympäristöystävällistä sähkönjakelua

Ylläpidämme valtakunnan edullisimpia sähkönsiirtohintoja parantaaksemme alueemme hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Edulliset sähkönsiirtohinnat

Keravan Energian ja Sipoon Energian toiminnan tarkoituksena ei ole kerätä voittoja omistajilleen, vaan mahdollistaa hyvinvointia alueellamme. Toiminta-ajatuksenamme on ylläpitää mahdollisimman edullisia sähkönsiirtohintoja niin Keravalla kuin Sipoossa. Muiden sähkönsiirtoyhtiöiden ilmoittaessa hinnankorotuksista, me alensimme hintoja kesällä 2020 ja joulukuussa 2021. Lisää hinnanalennuksia on näköpiirissä lähivuosina, sillä Sipoo ja Kerava kasvavat ja alueelle muuttaa uusia asukkaita jakamaan sähkönsiirron kustannuksia.

Sähkön siirron hinta on jo pitkään ollut Keravalla valtakunnan edullisinta tasoa. Sen sijaan että omistajamme Keravan kaupunki nostaisi meiltä osinkoja, jaetaan oman yhtiön tuottama hyöty edullisten energiahintojen kautta suoraan kaikkien alueen asukkaiden ja yritysten hyväksi. Vuonna 2023 tämä alueen laskennallinen hyöty oli ennätykselliset 26,1 miljoonaa euroa. 

Tavoitteena sähkökatkojen minimointi

Sähköverkkomme sijaitsevat Keravalla ja Sipoossa. Sähkönjakelun näkökulmasta alueet ovat hyvin erilaiset toisiinsa nähden. Kerava on pieni tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa sähköverkkoa on jo vuosikymmeniä kaapeloitu maan alle. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa on paljon metsää ja peltoa. Kehitämme pitkäjänteisesti sähkön toimituksen varmuutta ja tavoitteenamme on saada myös Sipoon sähköverkko maakaapeloitua yli 60 prosenttisesti vuoteen 2028 mennessä.

Sipoossa ilmajohtoa on noin 1250 kilometriä, kun taas Keravalla vastaava luku on vain 62 kilometriä. Ilmajohdot ovat alttiimpia sään aiheuttamille häiriöille, joten pyrimmekin maakaapeloimaan sähköverkkoamme mahdollisimman paljon. Maakaapelointiaste Sipoossa on nyt noin 40 %, kun se vuosituhannen vaihteessa oli alle 5 %.

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta ja vähennämme sähkökatkoja maakaapeloinnin lisäksi myös muilla keinoilla:

Vuonna 2022 käyttöön otettavan älykkään vianpaikannusjärjestelmän avulla vikatilanteet sähköverkossa saadaan rajattua muutamassa minuutissa pienelle alueelle, jolloin suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua hyvin nopeasti.

Sipoon sähkönjakelun toimintavarmuutta parannetaan 2023–2024 rakennettavalla suurjänniterengasverkolla. Valmistuttuaan rengasverkko kiertää Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalta Anttilan sähköasemalta Keski-Sipoon halki Keravalta, sieltä Vantaan ja Helsingin rajaa pitkin Etelä-Sipooseen ja lopulta takaisin Anttilaan. Uusi rengasverkko tulee vähentämään sähkökatkojen määrää, sillä vian sattuessa sähköt voidaan johdattaa toista kautta ja vika-alue rajattua erilleen.

Parannamme ilmajohtoverkon toimintavarmuutta raivaamalla verkon varren kasvustoa noin 300 kilometriä joka vuosi. Ilmajohdoilla muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille.  Koko ilmajohtoverkko raivataan viiden vuoden syklissä.

Sähköverkon maakaapelointi

Keravan ja Sipoon keskustataajamien Nikkilän ja Söderkullan sähköverkko on pääosin maakaapeloitu. 


 

Ympäristöhaittojen minimointi

Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vaihdamme suunnitelmallisesti vanhoja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoihin. Muuntamot sisältävät öljyä, joka vikatilanteissa ympäristöön joutuessa on maaperälle haitallista. Puistomuuntamot ovat pylväsmuuntamoita turvallisempia, sillä niistä öljy ei pääse maaperään.


 

Sulje
Search