Hyppää sisältöön

Keravan
biovoimalaitos

arc

Keravan biovoimalaitos on paikallinen kestävän energian tuotantolaitos. Voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä Keravalle ja Sipooseen käyttäen uusiutuvaa puupolttoainetta.

Biosähkö ja biolämpö tuotetaan puhtaalla puulla, joka saadaan pääosin metsänhoidon tähteistä syntyneestä hakkeesta ja muusta puujätteestä. Puupolttoaine kuljetetaan keskimäärin 200 km etäisyydeltä. Näin saavutetaan mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja edistetään ympäristöystävällisen energian tuotantoa.

Biovoimalaitoksen tuotanto kattaa noin 75 prosenttia Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja noin 15 prosenttia Keravan Energian sähkön hankinnasta.

Biomassan poltossa vapautuu saman verran hiilidioksidia, kuin vastaavan biomassan hajotessa luonnossa, mutta tämä hiili sitoutuu takaisin kasvaviin metsiin. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla, voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita energiantuotannon haittavaikutuksia, kuten raskasmetalli- ja rikkipäästöjä. Kotimaisten biomassojen hyödyntäminen edistää myös energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, sekä luo uusia työpaikkoja.

Puun käyttö polttoaineena

Puun käyttäminen polttoaineena on suhteellisen ympäristöystävällinen ja tehokas tuotantotapa. Puita ei kaadeta energiantuotantoa varten, vaan tuotannossa hyödynnetään metsänhoidon sivutuotteena syntyneitä tähteitä, joille ei ole muuta käyttöä. Voimalaitos siis hyödyntää hukka- ja jätepuut energian tuottamisessa.

Voimalaitoksen toimiessa täydellä teholla puupolttoainetta kuluu noin yksi rekkalasti tunnissa. Puuta on varastoissa useamman viikon tarpeisiin. Uuden savukaasulauhduttimen myötä puuta kuluu huomattavasti vähemmän ja pyrimme jatkuvasti kehittämään prosessia tehokkaammaksi.

Voimalaitoksen teho

•Sähköteho 21 MW
•Prosessilämpöteho 10 MW
•Kaukolämpöteho n. 50 MW
•Kattilan höyryteho 72,5 MW
•Kattaa noin 75 prosenttia Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja noin 25 prosenttia Keravan Energian sähkön hankinnasta.

Savukaasulauhduttimella puhtaampaa energiaa

Voimalaitoksella on maaliskuusta 2021 lähtien ollut käytössä savukaasulauhdutin, jonka avulla biovoimalaitoksen tuottamat savukaasut lauhdutetaan. Samalla se hyödyntää voimalaitoksen tuottaman hukkalämmön kaukolämmön tuotantoon.  Hukkalämmöstä saadaan talteen jopa 15 megawattia, mikä vastaa 23 % laitoksen huipputehosta. Hyödynnettynä kaukolämpöön talteen otettu hukkalämpö vastaa noin 100 suuren kerrostalon vuosittaista lämmönkulutusta. Savukaasulauhdutin pienentää Keravan Energian vuosittaisia CO2-päästöjä noin kymmenen prosenttia. Energian tuotannossa säästyy myös vettä noin 30 000 kuutiota, eli 30 miljoonaa litraa vuodessa.

Kaukovalvonnan käyttökeskus

arc

Biovoimalaitoksen yhteyteen on sijoitettu tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen kaukovalvonnan käyttökeskus. Voimalaitoksen henkilökunta vastaa myös muiden paikallisten tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen valvonnasta.

Henkilökunta valvoo laitoksen käyttöä 24 tuntia vuorokaudessa. Laitoksen automaatioaste on korkea ja yleensä kaikki käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa valvomosta.

Sulje
Search