Hyppää sisältöön

Kohti hiilineutraalia energiaa

Olemme pudottaneet CO2-päästöjä jo 88% vuoden 2010 tasosta. Tavoitteemme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.

CO2-päästöt alas

 

Olemme jo pitkään tehneet määrätietoisesti töitä hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi panostamalla energiantuotannossamme kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin.

Keravan Energian polttoaineiden käytön ja CO2-päästöjen kehitys


 

Kehitteillä olevat hankkeet

Energiastamme noin 90% tehdään jo nyt uusiutuvilla polttoaineilla. Kovimmilla pakkasilla lämmön kulutuspiikkien aikaan joudumme turvautumaan vielä fossiiliseen maakaasuun. Tutkimme muun muassa näitä päästöttömiä teknologioita maakaasun korvaamiseksi.

lämmityksen ikoni

Hukkalämmön hyödyntäminen

Esimerkiksi teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Lämpöverkkojen välinen kaupankäynti

Hyödynnetään muiden tuottama ylijäämälämpö.

maalämpö ikoni

Geotermisen energian hyödyntäminen

Geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Aurinkosähkön akun ikoni

Lämmön varastointi

Lämmönkulutuspiikkien varalle voidaan varastoida lämpöä.

Maakaasun ikoni

Biokaasu

Maakaasun tilalla voidaan käyttää esimerkiksi mädättämällä tuotettua biokaasua.

Jo tehtyjä ilmastotekoja

Luovuimme kivihiilestä vuonna 2001

Yli-Keravan lämpökeskus muutettiin toimimaan kivihiilen sijasta puuhakkeella.

Polttoaineena puhdasta kotimaista puuta

Kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen käyttö kasvoi merkittävästi vuonna 2009 Keravan biovoimalaitoksen valmistuessa.

Yksi fossiilinen
polttoaine vähemmän

Luovuimme vuonna 2014 raskaan polttoöljyn käytöstä.

Nikkilään uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2017 Nikkilä saatiin uusiutuvan kaukolämmön piiriin, kun kaukolämpöverkko yhdistettiin Keravan verkkoon.

Söderkullaan uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2021 Söderkullan kaukolämpö tuotetaan 85 prosenttisesti uusiutuvalla puupolttoaineella fossiilisen maakaasun sijasta.

Paikallista aurinkovoimaa
vuodesta 2016

Rakensimme vuonna 2016 ensimmäisten joukossa Suomessa suuren mittakaavan aurinkovoimalan. Lisäämme tulevaisuudessa aurinkoenergian tuotantoa Keravalla ja Sipoossa.

Savukaasulauhdutin
biovoimalaitokselle 2021

Savukaasulauhduttimen avulla voimalaitoksen hukkalämmöstä saadaan kaukolämpöä Keravan lämmittämiseen.

Uusiutuvan polttoaineen ikoni

Uusiutuvan polttoaineen valmistus
energiantuotannon CO2-päästöistä

Käynnistimme syyskuussa 2021 hankkeen, jonka tavoitteena on saada energiantuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt talteen ja hyödyntää ne uusiutuvan polttoaineen valmistukseen.   


 

Myymämme sähkön alkuperä

Myymästämme sähköstä noin 15 % tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi olemme mukana osuuksilla muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saamamme tuotanto kattaa 8 % myymästämme sähköstä. Loput 78 % hankimme sähköpörssistä.

Tutustu osakkuusyhtiöihimme

Luvut vuodelta 2022


Luvut vuodelta 2022

Myymämme sähkön tuottamiseen vuonna 2022 on käytetty uusiutuvia energialähteitä (vesi-, tuuli- ja biovoimaa) 19,5 %, fossiilisia energialähteitä 64 % sekä ydinvoimaa 16,6 %. 

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat ovat 178,5 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,61 mg/kWh.

Katso aiempien vuosien ominaispäästöt

Sulje
Search