Hyppää sisältöön
16.12.2020

Sinebrychoff valmistaa juomansa tuottamallamme uusiutuvalla energialla

Pitkäaikainen asiakkaamme Sinebrychoff valmistaa juomansa 1.1.2021 alkaen tuottamallamme 100 % uusiutuvalla energialla. Tämä tulee mahdolliseksi, kun luovumme turpeen käytöstä Keravan biovoimalaitoksella. Merkittävä tekijä on myös lämmön talteenotto Sinebrychoffin panimolla. Työ ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi jatkuu, sillä tavoitteena on panimon hiilineutraalius keväällä 2021.


Luovumme 1.1.2021 alkaen turpeen käytöstä. Lisäksi Sinebrychoffin juomien valmistukseen käytettävän lämpöenergian tuotannossa ei käytetä jatkossa fossiilisia polttoaineita, vaan pelkästään puupolttoainetta sertifioiduista vastuullisesti hoidetuista metsistä (PEFC, FSC).

Puupolttoaine on pääosin metsätähdehaketta ja noin neljännes sivutuotteita (puru, kuori) esimerkiksi sahoilta. Puuraaka-aine hankitaan kotimaisilta toimittajilta. Alkuperältään raaka-aine on 80-prosenttisesti kotimaista, loppu on peräisin Baltiasta ja Venäjältä. Koska voimalaitoksemme kuuluu puulla tuotetun sähkön tukijärjestelmään, polttoaineet auditoidaan vuosittain.

”Sinebrychoff on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets), jotta ilmastonmuutos saadaan rajoitetuksi 1,5 asteeseen. Osana kestävän kehityksen ohjelmaamme Together Towards Zero eli Yhdessä kohti nollaa siirrymme ensi vuoden alussa käyttämään pelkästään uusiutuvaa energiaa, ja saavutamme tavoitteemme uusiutuvista energialähteistä 9 vuotta etuajassa,” Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström kertoo.

Tavoitteena hiilineutraalius

Sinebrychoff on käyttänyt vihreää sähköä jo vuodesta 2015. Siirtyminen uusiutuvaan lämpöenergiaan jatkaa panimon määrätietoista työtä kohti hiilineutraaliutta. Joitakin ilmastopäästöjä, kuten yhtiön kylmälaitteiden vuodot, jää vielä kompensoitavaksi*, ja Sinebrychoff kartoittaa parhaillaan parhaita käytäntöjä sitä varten. Tarkoituksena on, että Sinebrychoffin panimo on hiilineutraali kevään 2021 aikana.

Osana kaukolämpöverkkoa ilmastotyö, puhdas energia sekä yhteistyö ja kumppanuus kanssamme korostuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 7, 13 ja 17 hengessä**. Luopuessamme turpeen käytöstä Sinebrychoff saavuttaa tavoitteensa uusiutuvien energianlähteiden käytön osalta, eikä yhtiölle ole tarvetta investoida omaan biovoimalaitokseen.

Lämmön talteenotolla reilut energiasäästöt

Sinebrychoff käyttää lämpöenergiana Keravan biovoimalaitokselta tulevaa 165-asteista kuumaa vettä vuodessa yhteensä 30 GWh (gigawattituntia). Panimo saavutti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteensa jaksolle 2017–2025 reilusti etuajassa jo vuonna 2018.

”Olemme kuitenkin jatkaneet tehostamistoimenpiteitä sekä lämpö- että sähköenergian osalta. Mittavia säästöjä on saatu aikaan erityisesti tehostamalla lämmöntalteenottoa lämpöpumppujen avulla. Vuonna 2019 keräsimme talteen lämpöä 9 300 MWh, mikä vastaa 450 omakotitalon vuotuista lämpöenergian tarvetta ja kattaa koko tuotantolaitoksemme lämmöntarpeesta 23 %. Parhaillaan tehostamme lämmöntalteenottoa jätevedestä uusimalla lämmönvaihtimet. Mitä tehokkaampia me olemme talteenotossa, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia kierrättää lämpöä Keravan Energian kautta kaikille sen kaukolämpöverkossa oleville,” Sinebrychoffin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Pasi Lehtinen sanoo.

 

Ilmastoyhteistyötä rakennettu pitkäjännitteisesti

Tuotamme biovoimalassamme myös kaukolämpöä lähes koko Keravan ja Sipoon lämmittämiseen. Turpeesta luopumisen myötä voimalaitoksemme CO2-päästöt putoavat vuositasolla 45 000 tonnia, millä on suuri vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten hiilijalanjälkeen.

”Turpeesta luopuminen on yksi konkreettisista teoistamme kohti täysin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Olemme pudottaneet hiilidioksidipäästöjämme jo 88 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Emme kuitenkaan pysty tekemään näitä tärkeitä investointeja yksin. Aito ja pitkäjännitteinen yhteistyö asiakkaidemme, kuten Sinebrychoffin kanssa, antaa meille mahdollisuuden tehdä kestäviä ja merkittäviä investointeja ympäristön hyväksi,” kertoo Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto.

”Ilmastoneutraali energiajärjestelmä edellyttää teollisuuden ja yhdyskuntien energiajärjestelmien uudenlaista vuorovaikutusta. Sinebrychoffin ja Keravan Energian yhteistyö on tästä erinomainen esimerkki. Siinä toteutuvat niin ilmastoystävällisyys, energiatehokkuus kuin kustannustehokkuus. Uusiutuvat energialähteet syrjäyttävät fossiilisia energialähteitä ja turvetta nyt kovaa vauhtia romahduttaen energiantuotannon päästöt kuluvalla vuosikymmenellä. Keravan Energia kulkee tämän kehityksen ehdottomissa kärkijoukoissa”, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on toinen suuri askel Sinebrychoffin ja Keravan Energian yhteistaipaleella: Jo panimon siirryttyä Keravalle 1992 alkoi yhteistyö, jossa tuottamamme prosessilämpö palaa panimon jälkeen hieman haalenneena lämmittämään keravalaisten koteja. Teollisuuden ja voimalaitoksen symbioosi oli lähtölaukaus yhteistyölle, joka on kehittynyt nyt myös ilmastoyhteistyöksi.


* Kasvihuonekaasuja koskevan GHG-protokollan mukaisesti.

** YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: 7 = Edullista ja puhdasta energiaa kaikille. 13 = Ilmastotekoja. 17 = Yhteistyö ja kumppanuus.

Lue lisää Keravan Energian ilmastoteoista

Sulje
Search