Hyppää sisältöön

Maakaasu

Myymme maakaasua pientaloasujille vain Keravan Sorsakorven ja Kanniston alueilla. Emme myy maakaasua muualle Suomeen.

Maakaasun tulon katkeaminen Venäjältä ei vaikuta Keravan Energian maakaasutoimituksiin, sillä myymämme maakaasu tulee Suomeen Baltian kautta.

Erinomainen toimitusvarmuus 

Koko toimintamme aikana ei ole ollut lainkaan merkittäviä maakaasun toimituskatkoksia. 

Monikäyttöinen energiamuoto 

Maakaasu soveltuu kodin ja käyttöveden lämmityksen lisäksi polttoaineeksi mm. grilleihin, helloihin ja uuneihin sekä ulkovalaistukseen. 

Maakaasu palaa puhtaasti 

Maakaasun palaessa ei muodostu rikki- tai hiukkaspäästöjä, ja hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä maakaasusta muodostuu fossiilisista polttoaineista vähiten. 

Huoleton käyttö ja ylläpito

Maakaasulaitteet eivät vaadi monimutkaista ylläpitoa ja niiden käyttöikä on pitkä. 

Mitä maakaasulämmitys on? 

Maakaasulämmitys on rinnastettavissa öljylämmitykseen; öljypolttimen ja -kattilan asemesta tarvitaan maakaasukattila ja kaasupoltin. Maakaasulaitteiden käyttö ja hoito on yksinkertaista, käyttöikä pitkä ja säädettävyys hyvä. Maakaasu toimitetaan asiakkaalle maakaasuputkea pitkin, joten polttoainevarastoa ei tarvita. Monikäyttöisenä polttoaineena maakaasu soveltuu lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen lisäksi myös muihin tarpeisiin, joita ovat esimerkiksi maakaasugrilli tai -hella/uuni, ulkovalaistus maakaasulla tai vaikkapa maakaasukäyttöinen säteilylämmitin terassilla tai autotallissa. Näitä tarkoituksia varten tarvitaan nimenomaan maakaasulle suunniteltu laite, sillä perinteiset nestekaasulaitteet eivät maakaasulle sovellu. 

Maakaasuputkisto

Maakaasumarkkinat uudistuivat 2020 – kaasun myynti ja siirto eriytettiin

Suomen kaasumarkkinat uudistuivat 1.1.2020, jolloin maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avattiin kilpailulle EU:n sisämarkkinasäännösten ja maakaasumarkkinalain mukaisesti. Uudessa markkinassa kaasun myynti ja verkkopalvelu eriytettiin toisistaan: jakeluverkonhaltija vastaa kaasun siirrosta ja kulutuksen mittaamisesta ja sen laskutuksesta, eli verkkopalvelusta. Kaasun vähittäismyyjä vastaa kaasun myynnistä. Uudessa markkinassa asiakas, jolla on päivittäin etäluettava mittari, voi kilpailuttaa kaasunhankintansa, eli valita haluamansa kaasutuotteen nykyiseltä tai uudelta kaasun vähittäismyyjältä.

Miksi valitsisin maakaasun? 

Maakaasun jakelujärjestelmien käyttövarmuus on erinomainen. Keravan Energia Oy on käyttänyt maakaasua lämpökeskuksissaan vuodesta 1986 alkaen, eikä kyseisenä aikana ei ole ollut yhtään toimitushäiriötä, joka olisi vaikuttanut lämmöntuotantoon. Maakaasu on myös fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisin; sen poltossa muodostuu vähiten typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöjä, eikä rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä muodostu lainkaan. 

Miten maakaasu toimitetaan? 

Maakaasu johdetaan asiakkaalle jakeluputkistoon tehdystä liittymähaarasta PEH-muoviputkessa noin 4 barin paineessa. Haaralinja varustetaan asiakasta varten sulkuventtiilillä, paineenalennuslaitteitolla ja kaasun määrämittauslaitteella. Kaasumäärämittarin jälkeinen käyttölaitteistoille johtava käyttöputkisto on kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulla. 

Sulje
Search