Hyppää sisältöön

Maakaasuun liittyminen

Maakaasuun toimittamiseksi tarvitaan aina kirjalliset sopimukset maakaasuverkkoon liittymisestä, maakaasun verkkopalvelusta ja maakaasun myynnistä. Sopimuksissa määritellään mm. maakaasuputkiston ja laitteiden sijainti, liittymän toimituksen ajankohta, maakaasutoimituksen aloittamispäivä, tilausteho ja/tai tilauskaasuvirta sekä liittymismaksu. 

 

Liittymismaksu 

Pientalojen liittymismaksu määräytyy kiinteistön rakennustilavuuden perusteella. Tilausteho on suoraan verrannollinen kiinteistön lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistuksen sekä mahdollisten muiden maakaasulaitteiden tehontarpeeseen. 

Liittymismaksua vastaan Keravan Energia Oy rakentaa liittymisjohdon asiakkaan kiinteistöön sekä hankkii ja asentaa maakaasun määrämittauslaitteet. Liittymismaksu laskutetaan liittymissopimuksessa sovitulla tavalla. Pientalojen liittymismaksu laskutetaan maakaasutoimituksen alkaessa. 

Kaasunluovutuspaikka 

Maakaasukäyttöiset lämmityslaitteet (maakaasukattila, poltin, maakaasun mittaus ja paineenalennusryhmä) sijoitetaan rakennuksen tekniseen tilaan. Teknisen tilan tulee mieluiten sijaita lähinnä katua olevalla seinällä. Liittymisjohto pyritään rakentamaan tekniseen tilaan suorinta tietä. 

Suunnitelmat 

Maakaasulaitteita koskevia suunnitelmia laativat esim. LVI-urakointiliikkeet ja energia-alan insinööritoimistot. 

Rakentaja (tai suunnittelija) toimittaa maakaasulaitteiden suunnitelmapiirustukset ja mahdollisen työselityksen tarkastettavaksi Keravan Energia Oy:lle. Suunnitelmat on jätettävä tarkastettavaksi ennen asennustöiden aloittamista. 

Laitteet ja asennustyöt 

Maakaasulaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöitä saavat suorittaa ainoastaan hyväksytyt kaasuasennusliikkeet. 

Laitteiden tulee olla nimenomaisesti suunniteltu ja valmistettu maakaasun käyttöä varten. Nestekaasulle valmistetut laitteet eivät sellaisenaan sovellu maakaasulle! 

Tarkastukset ja käyttöönotto 

Laiteasennusten valmistuttua suoritamme maakaasulaitteiden käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan mm., että asennustyöt on suoritettu suunnitelmien mukaan ja säätölaitteet ovat toimintakunnossa. Hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen voidaan kaasuntoimitus aloittaa. 

Kun asennustyöt ovat valmiit, suoritetaan lopputarkastus. Tarkastuksen hyväksyminen edellyttää, että säätölaitteet on säädetty, asennusaikaiset jätteet on siivottu, sisäänpääsy tekniseen tilaan on järjestetty, käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu jne. Uudisrakennusten osalta lopputarkastus tulee suorittaa ennen rakennuksen loppukatselmusta. 

Lopputarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittavana aikana opastetaan kiinteistön edustajalle energiayhtiön maakaasulaitteiden tarvitsemat käyttö- ja tarkkailutoimenpiteet. Asiakaslaitteiden osalta opastuksen suorittaa asennusliike. 

Energian mittaus ja laskutus 

Kiinteistössä kulutettu maakaasu laskutetaan kuukausittain mittarilukemien perusteella. Asiakas voi toimittaa mittarilukemat esimerkiksi asiakasportaalimme kautta. 

Perusmaksu laskutetaan kulutusmaksun yhteydessä tasasuurina kuukausierinä. 

Lisätietoja 

Autamme mielellämme kaikkiin maakaasuun liittyvissä asioissa kuten toimituksessa, liittymismaksuissa, sekä maakaasulaitteisiin urakoitsijoihin liittyviin kysymyksissä:

lampopalvelu@keoy.fi
(09) 5849 5558

Kaukolämpö- ja maakaasuverkon viat:
(09) 242 0719 

Sulje
Search