Hyppää sisältöön

Kotiseudulla kaikki hyvin!

Vastuullisuus merkitsee meille konkreettisia tekoja. Energiantuotantomme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Olemme työssä jo pitkällä, sillä olemme pudottaneet CO2-päästöjä jo 88% vuoden 2010 tasosta. Lue teoistamme ilmaston ja ympäröivän yhteiskunnan eteen.

Edullinen sähkönsiirto

Ylläpidämme valtakunnan edullisimpia sähkönsiirtohintoja parantaaksemme alueemme hyvinvointia ja kilpailukykyä.

hiilineutraali energia

Olemme pudottaneet CO2-päästöjä jo 88% vuoden 2010 tasosta. Tavoitteemme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.

 

Tukea seuroille

Tuemme paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa, jotta mahdollisimman monella nuorella olisi harrastus ja mielekästä tekemistä.


 

Edullista, luotettavaa ja ympäristöystävällistä sähkönjakelua

 

Edulliset sähkönsiirtohinnat

Keravan Energian ja Sipoon Energian toiminnan tarkoituksena ei ole kerätä voittoja omistajilleen, vaan mahdollistaa hyvinvointia alueellamme. Toiminta-ajatuksenamme on ylläpitää mahdollisimman edullisia sähkönsiirtohintoja niin Keravalla kuin Sipoossa. Muiden sähkönsiirtoyhtiöiden ilmoittaessa hinnankorotuksista, me alensimme hintoja kesällä 2020 ja joulukuussa 2021. Lisää hinnanalennuksia on näköpiirissä lähivuosina, sillä Sipoo ja Kerava kasvavat ja alueelle muuttaa uusia asukkaita jakamaan sähkönsiirron kustannuksia.

Sähkön siirron hinta on jo pitkään ollut Keravalla valtakunnan edullisinta tasoa. Sen sijaan että omistajamme Keravan kaupunki nostaisi meiltä osinkoja, jaetaan oman yhtiön tuottama hyöty edullisten energiahintojen kautta suoraan kaikkien alueen asukkaiden ja yritysten hyväksi. Vuonna 2021 tämä alueen laskennallinen hyöty oli ennätykselliset 20,6 miljoonaa euroa. 

Kaavio edullisista siirtohinnoista

Tavoitteena sähkökatkojen minimointi

Sähköverkkomme sijaitsevat Keravalla ja Sipoossa. Sähkönjakelun näkökulmasta alueet ovat hyvin erilaiset toisiinsa nähden. Kerava on pieni tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa sähköverkkoa on jo vuosikymmeniä kaapeloitu maan alle. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa on paljon metsää ja peltoa. Kehitämme pitkäjänteisesti sähkön toimituksen varmuutta ja tavoitteenamme on saada myös Sipoon sähköverkko maakaapeloitua yli 60 prosenttisesti vuoteen 2028 mennessä.

Sipoossa ilmajohtoa on noin 1250 kilometriä, kun taas Keravalla vastaava luku on vain 62 kilometriä. Ilmajohdot ovat alttiimpia sään aiheuttamille häiriöille, joten pyrimmekin maakaapeloimaan sähköverkkoamme mahdollisimman paljon. Maakaapelointiaste Sipoossa on nyt noin 40 %, kun se vuosituhannen vaihteessa oli alle 5 %.

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta ja vähennämme sähkökatkoja maakaapeloinnin lisäksi myös muilla keinoilla:

Vuonna 2022 käyttöön otettavan älykkään vianpaikannusjärjestelmän avulla vikatilanteet sähköverkossa saadaan rajattua muutamassa minuutissa pienelle alueelle, jolloin suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua hyvin nopeasti.

Sipoon sähkönjakelun toimintavarmuutta parannetaan 2023–2024 rakennettavalla suurjänniterengasverkolla. Valmistuttuaan rengasverkko kiertää Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalta Anttilan sähköasemalta Keski-Sipoon halki Keravalta, sieltä Vantaan ja Helsingin rajaa pitkin Etelä-Sipooseen ja lopulta takaisin Anttilaan. Uusi rengasverkko tulee vähentämään sähkökatkojen määrää, sillä vian sattuessa sähköt voidaan johdattaa toista kautta ja vika-alue rajattua erilleen.

Parannamme ilmajohtoverkon toimintavarmuutta raivaamalla verkon varren kasvustoa noin 300 kilometriä joka vuosi. Ilmajohdoilla muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille.  Koko ilmajohtoverkko raivataan viiden vuoden syklissä.

Sähköverkon maakaapelointi

Keravan ja Sipoon keskustataajamien Nikkilän ja Söderkullan sähköverkko on pääosin maakaapeloitu. 

Ympäristöhaittojen minimointi

Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vaihdamme suunnitelmallisesti vanhoja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoihin. Muuntamot sisältävät öljyä, joka vikatilanteissa ympäristöön joutuessa on maaperälle haitallista. Puistomuuntamot ovat pylväsmuuntamoita turvallisempia, sillä niistä öljy ei pääse maaperään.


 

CO2-päästöt alas

 

Olemme jo pitkään tehneet määrätietoisesti töitä hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi panostamalla energiantuotannossamme kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin.

Keravan Energia -yhtiöiden polttoaineet ja CO2-päästöt vuodesta 1985 alkaen

Keravan Energian polttoaineiden käytön ja CO2-päästöjen kehitys

Kehitteillä olevat hankkeet

Energiastamme noin 90% tehdään jo nyt uusiutuvilla polttoaineilla. Kovimmilla pakkasilla lämmön kulutuspiikkien aikaan joudumme turvautumaan vielä fossiiliseen maakaasuun. Tutkimme muun muassa näitä päästöttömiä teknologioita maakaasun korvaamiseksi.

lämmityksen ikoni

Hukkalämmön hyödyntäminen

Esimerkiksi teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Lämpöverkkojen välinen kaupankäynti

Hyödynnetään muiden tuottama ylijäämälämpö.

maalämpö ikoni

Geotermisen energian hyödyntäminen

Geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Aurinkosähkön akun ikoni

Lämmön varastointi

Lämmönkulutuspiikkien varalle voidaan varastoida lämpöä.

Maakaasun ikoni

Biokaasu

Maakaasun tilalla voidaan käyttää esimerkiksi mädättämällä tuotettua biokaasua.

Jo tehtyjä ilmastotekoja

Luovuimme kivihiilestä vuonna 2001

Yli-Keravan lämpökeskus muutettiin toimimaan kivihiilen sijasta puuhakkeella.

Polttoaineena puhdasta kotimaista puuta

Kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen käyttö kasvoi merkittävästi vuonna 2009 Keravan biovoimalaitoksen valmistuessa.

Yksi fossiilinen
polttoaine vähemmän

Luovuimme vuonna 2014 raskaan polttoöljyn käytöstä.

Nikkilään uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2017 Nikkilä saatiin uusiutuvan kaukolämmön piiriin, kun kaukolämpöverkko yhdistettiin Keravan verkkoon.

Söderkullaan uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2021 Söderkullan kaukolämpö tuotetaan 85 prosenttisesti uusiutuvalla puupolttoaineella fossiilisen maakaasun sijasta.

Paikallista aurinkovoimaa
vuodesta 2016

Rakensimme vuonna 2016 ensimmäisten joukossa Suomessa suuren mittakaavan aurinkovoimalan. Lisäämme tulevaisuudessa aurinkoenergian tuotantoa Keravalla ja Sipoossa.

Savukaasulauhdutin
biovoimalaitokselle 2021

Savukaasulauhduttimen avulla voimalaitoksen hukkalämmöstä saadaan kaukolämpöä Keravan lämmittämiseen.

Luovuimme turpeesta
vuonna 2020

Vuodesta 2021 alkaen omassa energiantuotannossamme käytämme vain uusiutuvia biopolttoaineita.

Uusiutuvan polttoaineen ikoni

Uusiutuvan polttoaineen valmistus
energiantuotannon CO2-päästöistä

Käynnistimme syyskuussa 2021 hankkeen, jonka tavoitteena on saada energiantuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt talteen ja hyödyntää ne uusiutuvan polttoaineen valmistukseen.   

Myymämme sähkön alkuperä

Myymästämme sähköstä noin 17% tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi olemme mukana osuuksilla muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saamamme tuotanto kattaa 8% myymästämme sähköstä. Loput 75% hankimme sähköpörssistä.

Tutustu osakkuusyhtiöihimme

Kaavio sähkön alkuperästä, uusiutuvat 18,8%, fossiiliset 37,4% ja ydinvoima 43,8%

Myymämme sähkön tuottamiseen vuonna 2021 on käytetty uusiutuvia energialähteitä (vesi-, tuuli- ja biovoimaa) 18,8 %, fossiilisia energialähteitä 37,4 % sekä ydinvoimaa 43,8 %. 

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat ovat 176,6 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,2 mg/kWh.

Katso aiempien vuosien ominaispäästöt


Alueen hyvinvoinnin tukeminen

 

Jaamme hyvää energiaa teoilla, tiedolla ja lähellä olemalla.

arc

Keravan Energia on kuntaomistajiensa (Keravan kaupunki ja Sipoon kunta) kautta asiakkaidensa omistama yhtiö. Toiminta-ajatuksemme on, että osinkojen maksun sijaan ylläpidämme edullista sähkönsiirron hinnoittelua. Näin voimme vastuullisesti tuottaa tasapuolisesti hyvää alueellamme ja edesauttaa toiminta-alueemme vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Työtä yhteisen hyvän eteen

Tuemme vuosittain paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä muita alueen elinvoimaisuutta tukevia seuroja ja järjestöjä.

Lue lisää sponsoroinnista

armas
Bodonos Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijat KJT Hockey Keski-uudenmaan yleisurheilu
Spirit Shaking Cheerleaders

Oppia energiasta ja energiatehokkuutta

Lasten ja nuorten energiaopastus sekä alueen koulujen energiatehokkuuden kehittäminen on meille tärkeää työtä. Vuoden 2019 aikana asensimme Keravan lukion katolle pienen aurinkovoimalan, jonka avulla energiantuotanto tulee opiskelijoille konkreettisella tavalla tutuksi. Keravanjoelle rakentui uusi koulu, jossa hyödynsimme hybridilämmitystä ja aurinkopaneeleita. Käymme säännöllisesti pitämässä energia-aiheisia oppitunteja alueen kouluissa alakouluista lukioon ja ammattikouluihin. Järjestämme myös opiskelijoille tutustumiskierroksia biovoimalaitoksellemme. Jaamme joka vuosi heijastimet koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille turvaksi koulutielle ja sponsoroimme tokaluokkalaisille energia-aiheisen oppimateriaalikokonaisuuden.

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa päiviäkotilaisia energia-asioita

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa lapsia energia-asioissa

Valoa ja energiaa arkeen

Olemme rakennuttaneet valaistuksen Keravalla Keinukallion kuntoportaille, uudelle Asemansillalle sekä Kalevan urheilukentille. Sipoossa valaisimme Brobölentien vanhan muuntamon tunnelmallisesti pimeitä iltoja piristämään. Valaistuksen lisäksi olemme huolehtineet alueen latausverkostosta asentamalla Keravalle ja Sipooseen yleisiä sähköautonlatauspisteitä, sekä hankkineet alueidemme kirjastoihin ja nuorisotaloille mobiililaitteiden latauskaappeja.

Keravan keinukallion kuntoportaat

Keinukallion helmitaulu

Keravan asemansilta

Brobölentien muuntamo

Mobiililaitteiden latauskaappi kirjastossa

Sähköauto latauksessa

Sulje
Search