Hyppää sisältöön

Luovuimme kivihiilestä jo vuonna 2001

Toimimme kestävien periaatteiden mukaisesti ja olemme merkittävä alueemme elinvoimaisuuden tukija. Keskitymme toiminnassamme energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen energiankulutuksen pienentämiseksi.

Olemme jo pitkään tehneet määrätietoisesti töitä hiilidioksipäästöjemme vähentämiseksi panostamalla energiantuotannossamme kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin.

Luovuimme kivihiilestä vuonna 2001

Yli-Keravan lämpökeskus muutettiin
toimimaan kivihiilen sijasta puuhakkeella.

Puhdasta kotimaista puuta

Kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen käyttö
kasvoi merkittävästi vuonna 2009 Keravan
biovoimalaitoksen valmistuessa.

Yksi fossiilinen
polttoaine vähemmän

Luovuimme vuonna 2014 raskaan
polttoöljyn käytöstä.

Nikkilään uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2017 Nikkilä saatiin uusiutuvan
kaukolämmön piiriin, kun kaukolämpöverkko
yhdistettiin Keravan verkkoon.

Söderkullaan uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2021 Söderkullan kaukolämpö
tuotetaan 85 prosenttisesti
uusiutuvalla puupolttoaineella
fossiilisen maakaasun sijasta.

Paikallista aurinkovoimaa
vuodesta 2016

Rakensimme vuonna 2016
ensimmäisten joukossa Suomessa
suuren mittakaavan aurinkovoimalan.
Lisäämme tulevaisuudessa aurinkoenergian
tuotantoa Keravalla ja Sipoossa.

Savukaasu-
lauhdutin Keravan
biovoimalaitokselle 2021

Savukaasulauhduttimen avulla
voimalaitoksen hukkalämmöstä
saadaan kaukolämpöä
Keravan lämmittämiseen.

Luovumme turpeesta
vuonna 2021

Vuodesta 2021 alkaen omassa
energiantuotannossamme
tulemme käyttämään vain
uusiutuvia biopolttoaineita.

Uusiolämmön
hyödyntäminen

Tarkastelemme mahdollisuuksia
hyödyntää teollisuuden hukkalämpöä
kaukolämmön tuotantoon.

Luotettavaa, turvallista ja ympäristöystävällistä sähkönjakelua

Sähköverkkomme sijaitsevat Keravalla ja Sipoossa. Sähkönjakelun näkökulmasta alueet ovat hyvin erilaiset toisiinsa nähden. Kerava on pieni tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa sähköverkkoa on jo vuosikymmeniä kaapeloitu maan alle. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa on paljon metsää ja peltoa. Kehitämme pitkäjänteisesti sähkön toimituksen varmuutta ja tavoitteenamme on saada myös Sipoon sähköverkko maakaapeloitua yli 60 prosenttisesti vuoteen 2028 mennessä.

Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vaihdamme suunnitelmallisesti vanhoja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoihin. Muuntamot sisältävät öljyä, joka vikatilanteissa ympäristöön joutuessa on maaperälle haitallista. Puistomuuntamot ovat pylväsmuuntamoita turvallisempia, sillä niistä öljy ei pääse maaperään.

Sähköverkon maakaapelointi

Jaetaan hyvää energiaa, teoilla, tiedolla ja lähellä olemalla

Keravan Energia on kuntaomistajiensa (Keravan kaupunki ja Sipoon kunta) kautta asiakkaidensa omistama yhtiö. Toiminta-ajatuksemme on, että osinkojen maksun sijaan ylläpidämme edullista sähkönsiirron hinnoittelua. Näin voimme tuottaa tasapuolisesti hyvää alueellamme ja edesauttaa toiminta-alueemme vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Vuonna 2019 tämän alueen asukkaiden ja yritysten laskennallinen hyöty oli ennätyksellinen 16 miljoonaa euroa.

Alueen asukkaiden ja yritysten laskennallisen hyödyn kehitys edullisen sähkönsiirron hinnoittelun ansiosta vuosina 2006-2019.

Työtä yhteisen hyvän eteen

Tuemme vuosittain paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä muita alueen elinvoimaisuutta tukevia ryhmiä ja järjestöjä.

armas

Energiakasvatusta ja energiatehokkuutta

Lasten ja nuorten energiakasvatus sekä alueen koulujen energiatehokkuuden kehittäminen on meille tärkeää työtä. Vuoden 2019 aikana asensimme Keravan lukion katolle pienen aurinkovoimalan, jonka avulla energiantuotanto tulee opiskelijoille konkreettisella tavalla tutuksi. Mahdollistamme tulevaisuudessakin uusiutuvan energian käyttöä alueen kouluissa. Seuraavana vuorossa on Keravanjoelle rakentuva uusi koulu, jossa hyödynnetään hybridilämmitystä ja aurinkopaneeleita. Käymme säännöllisesti pitämässä energia-aiheisia oppitunteja alueen kouluissa alakouluista lukioon ja ammattikouluihin. Järjestämme myös opiskelijoille tutustumiskierroksia biovoimalaitoksellemme. Jaamme joka vuosi heijastimet koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille turvaksi koulutielle ja sponsoroimme tokaluokkalaisille energia-aiheisen oppimateriaalikokonaisuuden.

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa päiviäkotilaisia energia-asioita

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa lapsia energia-asioissa

Sulje