Hyppää sisältöön

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja, ei vain suunnitelmia

Energiantuotantomme on CO2-päästötöntä vuoteen 2030 mennessä. Olemme työssä jo pitkällä, sillä olemme pudottaneet CO2-päästöjä jo 88% vuoden 2010 tasosta. Tällä sivulla kerromme tarkemmin teoistamme ilmaston ja ympäröivän yhteiskunnan eteen.

Olemme jo pitkään tehneet määrätietoisesti töitä hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi panostamalla energiantuotannossamme kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin.

Keravan Energian polttoaineiden käytön ja CO2-päästöjen kehitys

Kehitteillä olevat hankkeet

Energiastamme noin 90% tehdään jo nyt uusiutuvilla polttoaineilla. Kovimmilla pakkasilla lämmön kulutuspiikkien aikaan joudumme turvautumaan vielä fossiiliseen maakaasuun. Tutkimme muun muassa näitä päästöttömiä teknologioita maakaasun korvaamiseksi.

lämmityksen ikoni

Hukkalämmön hyödyntäminen

Esimerkiksi teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Lämpöverkkojen välinen kaupankäynti

Hyödynnetään muiden tuottama ylijäämälämpö.

maalämpö ikoni

Geotermisen energian hyödyntäminen

Geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Aurinkosähkön akun ikoni

Lämmön varastointi

Lämmönkulutuspiikkien varalle voidaan varastoida lämpöä.

Maakaasun ikoni

Biokaasu

Maakaasun tilalla voidaan käyttää esimerkiksi mädättämällä tuotettua biokaasua.

Jo tehtyjä ilmastotekoja

Luovuimme kivihiilestä vuonna 2001

Yli-Keravan lämpökeskus muutettiin toimimaan kivihiilen sijasta puuhakkeella.

Polttoaineena puhdasta kotimaista puuta

Kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen käyttö kasvoi merkittävästi vuonna 2009 Keravan biovoimalaitoksen valmistuessa.

Yksi fossiilinen
polttoaine vähemmän

Luovuimme vuonna 2014 raskaan polttoöljyn käytöstä.

Nikkilään uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2017 Nikkilä saatiin uusiutuvan kaukolämmön piiriin, kun kaukolämpöverkko yhdistettiin Keravan verkkoon.

Söderkullaan uusiutuvaa
kaukolämpöä

Vuonna 2021 Söderkullan kaukolämpö tuotetaan 85 prosenttisesti uusiutuvalla puupolttoaineella fossiilisen maakaasun sijasta.

Paikallista aurinkovoimaa
vuodesta 2016

Rakensimme vuonna 2016 ensimmäisten joukossa Suomessa suuren mittakaavan aurinkovoimalan. Lisäämme tulevaisuudessa aurinkoenergian tuotantoa Keravalla ja Sipoossa.

Savukaasulauhdutin
biovoimalaitokselle 2021

Savukaasulauhduttimen avulla voimalaitoksen hukkalämmöstä saadaan kaukolämpöä Keravan lämmittämiseen.

Luovuimme turpeesta
vuonna 2020

Vuodesta 2021 alkaen omassa energiantuotannossamme käytämme vain uusiutuvia biopolttoaineita.

Uusiutuvan polttoaineen ikoni

Uusiutuvan polttoaineen valmistus
energiantuotannon CO2-päästöistä

Käynnistimme syyskuussa 2021 hankkeen, jonka tavoitteena on saada energiantuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt talteen ja hyödyntää ne uusiutuvan polttoaineen valmistukseen.   

Luotettavaa, turvallista ja ympäristöystävällistä sähkönjakelua

Sähköverkkomme sijaitsevat Keravalla ja Sipoossa. Sähkönjakelun näkökulmasta alueet ovat hyvin erilaiset toisiinsa nähden. Kerava on pieni tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa sähköverkkoa on jo vuosikymmeniä kaapeloitu maan alle. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa on paljon metsää ja peltoa. Kehitämme pitkäjänteisesti sähkön toimituksen varmuutta ja tavoitteenamme on saada myös Sipoon sähköverkko maakaapeloitua yli 60 prosenttisesti vuoteen 2028 mennessä.

Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vaihdamme suunnitelmallisesti vanhoja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoihin. Muuntamot sisältävät öljyä, joka vikatilanteissa ympäristöön joutuessa on maaperälle haitallista. Puistomuuntamot ovat pylväsmuuntamoita turvallisempia, sillä niistä öljy ei pääse maaperään.

Sähköverkon maakaapelointi

Alueen hyvinvoinnin tukeminen

Jaamme hyvää energiaa teoilla, tiedolla ja lähellä olemalla.

arc

Keravan Energia on kuntaomistajiensa (Keravan kaupunki ja Sipoon kunta) kautta asiakkaidensa omistama yhtiö. Toiminta-ajatuksemme on, että osinkojen maksun sijaan ylläpidämme edullista sähkönsiirron hinnoittelua. Näin voimme tuottaa tasapuolisesti hyvää alueellamme ja edesauttaa toiminta-alueemme vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Vuonna 2020 tämän alueen asukkaiden ja yritysten laskennallinen hyöty oli 15,7 miljoonaa euroa.

Työtä yhteisen hyvän eteen

Tuemme vuosittain paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä muita alueen elinvoimaisuutta tukevia ryhmiä ja järjestöjä.

Lue lisää sponsoroinnin hakemisesta

armas

Oppia energiasta ja energiatehokkuutta

Lasten ja nuorten energiaopastus sekä alueen koulujen energiatehokkuuden kehittäminen on meille tärkeää työtä. Vuoden 2019 aikana asensimme Keravan lukion katolle pienen aurinkovoimalan, jonka avulla energiantuotanto tulee opiskelijoille konkreettisella tavalla tutuksi. Mahdollistamme tulevaisuudessakin uusiutuvan energian käyttöä alueen kouluissa. Seuraavana vuorossa on Keravanjoelle rakentuva uusi koulu, jossa hyödynnetään hybridilämmitystä ja aurinkopaneeleita. Käymme säännöllisesti pitämässä energia-aiheisia oppitunteja alueen kouluissa alakouluista lukioon ja ammattikouluihin. Järjestämme myös opiskelijoille tutustumiskierroksia biovoimalaitoksellemme. Jaamme joka vuosi heijastimet koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille turvaksi koulutielle ja sponsoroimme tokaluokkalaisille energia-aiheisen oppimateriaalikokonaisuuden.

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa päiviäkotilaisia energia-asioita

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa lapsia energia-asioissa

Sulje
Search