Hyppää sisältöön
08.09.2021

Keravan Energia valmistaa hiilidioksidipäästöistä pian uusiutuvaa polttoainetta

Keravan Energian logo Q Power Oy

Keravalla käynnistyy syyskuussa hanke, jonka tuloksena Keravan Energian energiantuotannosta syntyvien savukaasujen hiilidioksidipäästöt voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uusiutuvan liikennepolttoaineen valmistukseen.   
 
Keravan Energia tuottaa lämpöä ja sähköä koko Keravan ja Sipoon tarpeisiin. Nyt Keravan Energia yhdessä teknologiayritys Q Power Oy:n kanssa kehittävät ratkaisua, jolla Keravan Energian energiantuotannossa syntyvän savukaasun hiilidioksidipäästöt voidaan ottaa talteen ja hyödyntää synteettisen metaanin valmistukseen.  
 
”Olemme pudottaneet hiilidioksidipäästöjämme jo 88 prosenttia vuoden 2010 tasosta.Tavoitteenamme on, että energiantuotantomme on hiilidioksidipäästötöntä viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien teknologioiden hyödyntämistä. Hanke synteettisen metaanin tuottamiseksi on yksi askel matkallamme kohti päästötöntä energiantuotantoa”, kommentoi Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto.   
 
Synteettinen metaani on hiilineutraali polttoaine, jota voidaan valmistaa energiantuotannon savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista sekä hiilineutraalilla sähköllä tuotetusta vedystä. Se voidaan hyödyntää raskaan liikenteen ajoneuvojen polttoaineena, ja Keravan ja Sipoon kaukolämmön tuotannossa. 
 

Ratkaisu raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen

Keravan Energian ja Q Powerin hankkeen lopputuloksena Keravan Energian hiilidioksidipäästöt voivat parhaimmillaan vähentyä jopa 16 500 tonnia vuodessa. Siitä tuotettu synteettinen metaani riittäisi jopa 250 raskaan yhdistelmäajoneuvon vuosittaisen kulutuksen kattamiseen. Keravan kaupungin tilastojen mukaan vuonna 2019 tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä Keravalla oli noin 43 prosenttia.

”Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää päästövähennyksiä useilla sektoreilla. On hienoa, että kehittämällämme uudella teknologialla saamme ensinnäkin energiantuotannosta syntyvän hiilidioksidin hyödynnettyä, mutta myös vähennettyä raskaan liikenteen päästöjä uuden polttoaineen myötä”, Jussi Lehto jatkaa.

Hanke käynnistyy syyskuussa 2021, kun synteettisen metaanin valmistukseen tarvittavat laitteistot valmistuvat Keravan biovoimalaitoksen yhteyteen.

Sulje
Search