Hyppää sisältöön

Sähköverkon kunnossapito

Sähköverkon kunnossapito ja kehittäminen rahoitetaan asiakkaiden maksamilla sähkön siirtomaksuilla.

Ilmajohtoverkon raivaus

Keravan Energian sähköverkot sijaitsevat Keravalla ja Sipoossa. Muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille. Verkonraivauksella katkoja voidaan vähentää ja samalla turvata mahdollisimman keskeytyksetön sähkönjakelu. Kaikki Keravan Energian ja Sipoon Energian ilmajohtoverkot raivataan viiden vuoden sykleillä.

Minkä takia johtoalueita raivataan?

Sähkönjakeluvarmuuden parantamiseksi. Ilmajohdoilla muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille. Verkonraivauksella katkoja voidaan vähentää ja samalla turvata mahdollisimman keskeytyksetön sähkönjakelu. Suunnitelmallinen raivaaminen vähentää katkoja huomattavasti.

Mitkä sähkölinjat ovat raivauksen piirissä?

Kaikki ilmassa kulkevat keski- ja pienjännitejohdot, joita meillä on yhteensä noin 1 300 kilometriä. Sipoossa ilmajohtoverkkoa on 1 270 km, Keravalla enää 62. Muuntajien kautta kulkevat 20 kilovoltin keskijännitelinjat raivataan leveämmältä alueelta, jotta puiden rungot tai oksat eivät osuisi johtoihin missään olosuhteissa. Vian sattuessa keskijänniteverkolla ilman sähköä jää jopa tuhansia asiakkaita. 0,4 kilovoltin pienjänniteverkoilla raivaus on maltillisempaa.

Millä aikataululla verkon raivaukset tehdään?

Jakeluverkkomme on jaettu viiteen raivausalueeseen, jotka käydään läpi vuorovuosina. Lisäksi raivaamme yhden saaristoaluen vuosittain. Vuosittain raivataan 200 – 300 kilometriä verkkoa.

Miksi raivaustyön tekee metsuri?

Metsäkone rikkoo aina maastoa ja vaatii enemmän tilaa. Raivausjälki olisi metsäkoneella monin verroin rujompaa. Metsurin on helpompi kulkea ja työskennellä siistimmin niin pihoilla kuin metsissäkin. Näin minimoimme maanomistajille aiheutuvan haitan. Tietyt metsäosuudet, joita ei pystytä raivaamaan metsurin toimesta, hoidetaan helikopterilla, mutta se on harvinaisempaa.

Mitä raivatuille puille tehdään?

Raivattavat puut ja risut ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään linjakadulle.

Miksi en saanut etukäteen tiedotetta metsurin käynnistä?

Verkonraivausta tekevä metsuri etenee omaan tahtiinsa: hän seuraa sähköverkkoa ja helpossa maastossa etenee jopa kaksi kilometriä päivässä. Haastavassa maastossa vauhti voi olla vain parisataa metriä päivässä kerrallaan. Valitettavasti meidän on käytännössä mahdotonta ilmoittaa jokaiselle tontinomistajalle erikseen, minä päivänä heidän pihalleen tullaan. Tiedotamme kotisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme silloin, kun raivaustyöt jollakin raivausalueella käynnistyvät. Pyrimme aina ilmoittamaan raivaustöistä tekstiviestillä, mikäli yhteystiedot löytyvät.

Keravan Energian ja Sipoon Energian raivausaikataulu 2022-2026

Sulje
Search