Hyppää sisältöön

Keravan Energian tuotantolaitokset

Keravan
biovoimalaitos

Keravan biovoimalaitos sijaitsee Keravan Myllykorventiellä, aivan Keravan ja Vantaan rajan tuntumassa moottoritien kupeessa.

Vastapainevoimalaitos käyttää kotimaisia polttoaineita ja tuottaa sähköä ja prosessi- ja kaukolämpöä. Voimalaitoksen sähköteho on noin 21 MW, prosessilämpöteho 10 MW ja kaukolämpöteho noin 50 MW. Höyryturbiini on yksipesäinen, kolmella säätämättömällä väliotolla ja kaksiportaisella kaukolämmöntuotannolla varustettu reaktioturbiini. Käynnistyspolttoaineena, ja tarvittaessa vara- ja tukipolttoaineena, on maakaasu. Kattilan pääpolttoaineita ovat puhdas puu (oksat, risut, latvukset, kannot ja pienpuut) sekä jyrsinturve.

Ympäristöystävällinen voimalaitos

Voimalaitoksen kattila on kerrosleijukattila. Luonnonkiertokattilan vesi-höyry -piirin muodostavat syöttöveden esilämmitin (ekonomaiseri), höyrystinpinnat (tulipesä ja höyrystinseinät kakkosvedossa), höyrylieriö ja tulistimet. Kattilan höyryteho on 72,5 MW. Kattila on mitoitettu niin, että puupolttoaineiden maksimiosuus polttoainevirrasta on 80 %. Puupolttoaineina voimalaitos käyttää mm. puusivutuotteita, kuten kuori, sahanpuru, kutterinlastu, pylvässorvinlastu, sekä metsäenergiatuotteita, kuten metsätähdehake, risut ja kannot. Myös ruokohelpiä on mahdollista hyödyntää. Voimalaitos on rakennettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden mukaisesti. Lentotuhka ja muu kiintoaines erotetaan savukaasuista sähkösuodattimella. Voimalaitoksen savukaasut johdetaan maanpinnasta 70 metriä korkeaan piippuun.

Paikallista tuotantokapasiteettia

Voimalaitos lisää kotimaisten polttoaineiden käyttöä ja edistää kohtuuhintaisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön ja sähkön paikallista tuotantoa Keravalla. Tuotanto kattaa noin 75 prosenttia Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja noin 25 prosenttia Keravan Energian sähkön hankinnasta. Biovoimalaitos monipuolistaa energian tuotannon polttoainepohjaa Keravalla. Uusiutuvat biopolttoaineet ovat päästökaupan kannalta edullisia. Niiden laajamittainen hyödyntäminen on konkreettinen toimi ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Voimalaitoksen toimiessa täydellä teholla polttoainetta kuluu noin yksi rekkalasti tunnissa. Polttoainetta on varastoissa useamman viikon tarpeiksi.

Uusiutuvaa biosähköä

Keravan Energian biosähkö tuotetaan biovoimalaitoksessa puhtaalla puulla, pääosin metsänhoidon tähteistä saaduilla hakkeilla. Polttoaine tulee n. 200 kilometrin säteeltä voimalaitoksesta, joten keravalaisen biosähkön hiilijalanjälki on pieni. Keravan Energian biosähkö on kilpailukykyinen vaihtoehto Perussähkölle puhtaamman tulevaisuuden puolesta.

Bioenergia ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Biomassan poltossa vapautuu saman verran hiilidioksidia, kuin vastaavan biomassan hajotessa luonnossa, mutta tämä hiili sitoutuu takaisin kasvaviin metsiin. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita biomassalla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja myös muita energiantuotannon haittavaikutuksia, kuten raskasmetalli- ja rikkipäästöjä. Kotimaisten biomassojen hyödyntäminen edistää myös energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, ja luo uusia työpaikkoja.

Kaukovalvonnan käyttökeskus

Voimalaitoksen yhteyteen on sijoitettu Keravan Energia Oy:n tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen kaukovalvonnan käyttökeskus (24/7). Voimalaitoksen henkilökunta vastaa myös muiden paikallisten tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen valvonnasta.

Henkilökunta valvoo laitoksen käyttöä 24 tuntia vuorokaudessa. Laitoksen automaatioaste on korkea ja normaalin käytön aikana kaikki käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa valvomosta. Myös ns. kuumakäynnistykset lyhytkestoisten häiriöiden jälkeen voidaan suorittaa valvomosta.

Keravan biovoimalaitos toteutettiin yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n kanssa. Tätä nykyä voimalaitoksen omistaa Keravan Energian tytäryhtiö Keravan Lämpövoima Oy.

Keravan Energia Oy:n tuotantoliiketoiminta vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta sekä kaukolämmön ja maakaasun jakelusta Keravan ja Sipoon alueilla.

Keravan
aurinkovoimala

Keravan Energian aurinkovoimala sijaitsee Keravan vankilaa vastapäätä Lahdentien ja Lahden moottoritien välissä. Vuonna 2016 valmistuneessa aurinkovoimalassa on 774 aurinkopaneelia. Voimalan aurinkopaneelien piikkiteho on 250 kWp, mikä tarkoittaa maksimitehoa auringon paistaessa otollisimmin. Yhden paneelin teho on 320 W ja keskimääräinen arvioitu vuotuinen tuotto on 304 kWh. Koko voimalan vuosituotto on noin 230 MWh.

Keravan energian asiakkaat voivat lunastaa voimalaitoksesta paneeleja omiin nimiinsä kuukausimaksua vastaan. Paneelien tuottama energia hyvitetään sähkölaskussa.

Sulje